Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował na konferencji prasowej, że frekwencja w II turze według stanu na godz. 17 wyniosła 52,1 proc. osób uprawnionych do udziału w wyborach. W pierwszej turze 28 czerwca było to 47,89 proc.

Najwyższa frekwencja była w województwie mazowieckim, gdzie wyniosła 55,55 proc., małopolskim - 54,58 proc. i łódzkim - 52,96 proc. Najniższą zanotowano w województwach opolskim - 46,20 proc., warmińsko-mazurskim - 48,65 proc. i lubuskim - 49,91 proc.

 


Frekwencja na godz. 12.00

Jak mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane to 29 147 064 osoby. Wydano karty do głosowania 7 209 052 osobom uprawnionym do głosowania. Jest to 24,73 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w wyborach.

28 czerwca w pierwszej turze wyborów frekwencja wyborcza podana przez PKW na godz. 12.00 wyniosła 24,08 proc. uprawnionych do głosowania. Sędzia Marciniak zaznaczył, że oznacza to, że w II turze do godz. 12 głosowało o około 100 tys. osób więcej niż dwa tygodnie temu.

Najwyższa frekwencja była w województwie mazowieckim - 26,92 proc., w województwie małopolskim - 26,53 proc. i na Podlasiu    - 26,37 proc.

Sędzia Marciniak mówił, że zgłoszenia za granicą świadczą o wzroście liczby wyborców wyrażających chęć głosowania za granicą korespondencyjnie lub bezpośrednio o 150 tys. osób czyli ok. 25 proc. - 30 proc. więcej, niż w pierwszej turze.

Więcej wykroczeń

Zaobserwowano wzrost wykroczeń związanych z wyborami w porównaniu do pierwszej tury. 12 lipca według stanu na godz. 9.00  doszło do 278 zdarzeń, podczas gdy w pierwszej turze było 167 o tej samej porze. Z tej liczby 255 to wykroczenia (w tym 165 to uszkodzenie ogłoszeń i 43 naruszenia ciszy wyborczej), a 23 przestępstwa dot. m.in. udzielania korzyści majątkowej w zamian za określony sposób głosowania.

Lokale wyborcze czynne do godz. 21

Lokale wyborcze są czynne w niedzielę 12 lipca w godzinach od 7 do 21. W tym roku głosowanie odbywa się w reżimie sanitarnym, wyborcy są więc zobowiązani do przestrzegania specjalnych zasad postępowania. Muszą zachować odstęp od innych osób i zakryć usta i nos. Oprócz dowodu osobistego warto zabrać swój długopis. W drugiej turze wybrane grupy osób - seniorzy powyżej 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do lat 3, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub takie, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie - głosują bez kolejki.