Prawo.pl

Sejm za poprawkami Senatu do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Usprawnienie budowy muzeum to cel uchwalonej przez Sejm ustawy o budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Ustawa precyzuje m.in. zasady, warunki i tryb przygotowania oraz realizacji inwestycji.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwalona w piątek przez Sejm, ma na celu stworzenie zasad i warunków do dialogu między podmiotami społeczeństwa obywatelskiego a organami władzy publicznej - w zakresie dotyczącym młodego pokolenia.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Samorząd terytorialny
Sejm uchwalił ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przewiduje ona powstanie Funduszu Dostępności, który finansowo wesprze likwidację barier architektonicznych - m.in. instalację sprzętu ułatwiającego dostanie się do instytucji publicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna
Posłowie uchwalili ustawę o centrach usług społecznych. Propozycja Prezydenta RP zakłada, że centra zapewnią mieszkańcom kompleksową organizację usług społecznych. Zmiany wprowadzone przez Sejm poszerzają zakres działalności usług społecznych o ochronę środowiska, mieszkalnictwo czy reintegrację zawodową i społeczną.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Sejm przyjął w piątek sprawozdanie z wykonania budżetu państwa i udzielił Radzie Ministrów absolutorium za 2018 rok. Podstawą była pozytywna ocena wystawiona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Izba oceniła, że dokumenty przedstawione przez radę były rzetelne.
Krzysztof Koślicki
19.07.2019
Finanse publiczne Finanse

SN: Odbiór ścieków musi być konkurencyjny

Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych uchyliła decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2013 roku w sprawie nadużywania pozycji dominującej w gminie Sucha Beskidzka. Powodem był upływ terminu przedawnienia w sprawie praktyk ograniczających konkurencję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.07.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu z 18 kwietnia uznała, że wykonawca przystępując do składania oferty 1,5 godziny przed upływem terminu działał lekkomyślnie. Można się zgodzić z taką tezą, ale nie w tej konkretnej sprawie, w której złożenie oferty było możliwe tylko z naruszeniem przepisów. Wykonawca tutaj nie zawinił - pisze Anna Serpina-Forkasiewicz, prezes PortalPZP.
Anna Serpina-Forkasiewicz
19.07.2019
Zamówienia publiczne
Samorządy chcą przyspieszenia procedur zatwierdzania listy wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz jasnych zasad podziału środków. Obecnie listy się zmieniają i samorządy nagle dowiadują się, że nie dostaną jednak dofinansowania inwestycji. W efekcie muszą za nie zapłacić z własnego budżetu.
Katarzyna Kubicka-Żach
19.07.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Rząd kończy prace nad nowelizacją prawa geodezyjnego i kartograficznego. Za jej sprawą wybrane dane...
Jolanta Ojczyk
18.07.2019
Budownictwo

MC: Są już cztery miliony Profili Zaufanych

Administracja publiczna Nowe technologie
Profil Zaufany założyły już cztery miliony Polaków. Dzięki temu mają możliwość elektronicznego podpisania pism i wniosków wysyłanych do urzędów przez internet. Resort cyfryzacji przypomina, jak założyć PZ.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.07.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Gmina zgłosiła do nadzoru budowlanego zamiar wyremontowania drogi. Ten wykazał, że to samowola budowlana i nakazał rozbiórkę. Wojewódzki Sąd Admisnitracyjny uchylił jednak decyzję, bo uznał, że inspekcja nadzoru budowlanego nie wyjaśniła w pełni sprawy. W efekcie nie ma pewności, czy miała rację.
Dorian Lesner
18.07.2019
Budownictwo

Samorządy alarmują: Stan finansów bliski krytycznego

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Samorządy domagają się zrekompensowania ubytków we wpływach z podatku PIT, przekazania im połowy wpływów z opłaty „przekształceniowej” i zwiększenia wydatków budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia. Wskazują, że nawet ponad 950 samorządów może mieć w tym roku problem ze środkami na rozwój, w tym wykorzystanie funduszy unijnych. Raport o stanie finansów przedstawiciele samorządów przekazali premierowi.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.07.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Na kupionej przez PFR Nieruchomości działce we Wrocławiu powstać ma osiedle w ramach programu Mieszkanie Plus. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt. Rozpoczęcie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2020 roku. Na mieszkańców czekać będzie ponad tysiąc mieszkań.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.07.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Dopiero 28 sierpnia posłowie zajmą się rządowym projektem, który ułatwi kontrolowanie rynku kotłów grzewczych. Resort przedsiębiorczości jednak nie próżnuje. Tworzy listę rekomendowanych pieców i mobilizuje portale do usuwania ze sprzedaży tych, nieekologicznych.
Jolanta Ojczyk
17.07.2019
Środowisko
Od nowego roku status miasta mają zyskać cztery gminy, a kilkanaście jednostek zmieni swoje granice. Projekt rozporządzenia w tej sprawie został już opublikowany. Wokół zmian granic narastają konflikty pomiędzy samorządami i ich mieszkańcami.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.07.2019
Samorząd terytorialny
Nagrodzono autorów dwóch rozpraw doktorskich oraz pracy magisterskiej, dotyczących samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji - w XVI edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.07.2019
Samorząd terytorialny
Strona znacząco przekroczyła termin do wniesienia odwołania i chciała jego przywrócenia. Tłumaczyła się tym, że cierpi na chorobę dwubiegunową. Organ jednak odmówił, a sprawa trafiła do sądu, który uznał, że w przypadku przewlekłych i ciężkich chorób, które mogą utrudniać albo uniemożliwiać normalne funkcjonowanie, organy powinny działać szczególnie starannie, wnikliwie i skrupulatnie, czego w tej sprawie zabrakło.
Dorian Lesner
17.07.2019
Administracja publiczna
Podsumowania stanu samorządów, które w tym roku po raz pierwszy prezentowali włodarze, były niepotrzebnie przepełnione danymi - np. zdublowanymi ze sprawozdań finansowych. Zdarzało się, że zamiast sporządzić je samodzielnie, zamawiali raporty w zewnętrznych firmach. Niektórzy nie udostępniali dokumentu przed sesją albo wystawiali sobie „laurkę".
Katarzyna Kubicka-Żach
17.07.2019
Samorząd terytorialny
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest u nas jednym z najniższych w Europie. Samorządy i administracja publiczna nadal w większości nie podejmują skutecznych działań w celu zatrudnienia takich osób. Prawie połowa skontrolowanych pracodawców łamie prawa osób z niepełnosprawnościami - np. normy ich czasu pracy - wynika z raportu NIK.
Paweł Żebrowski
17.07.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Dobiegają końca prace nad nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główny obszar sporu to nieruchomości niezamieszkałe. Według ekspertów i samorządowców odbiór z nich odpadów powinien być organizowany w ramach systemów gminnych. Przede wszystkim jest to korzystne dla wyników segregacji i odzysku, ale również dla organizacji działań gmin.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.07.2019
Środowisko
Hackerzy włamali się do jednego z serwerów bułgarskiego ministerstwa finansów i pobrali dane 5 milionów obywateli. Do mediów przesłali 1,1 miliona nazwisk wraz z numerami identyfikacyjnymi, deklaracjami podatkowymi czy informacjami o składkach zdrowotnych. Rząd Bułgarii potwierdza, że to dane z publicznych baz.
Jolanta Ojczyk
17.07.2019
Wydarzenia RODO
Trwają prace parlamentarne nad rządowym projektem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ma on budować nowy wizerunek podmiotów publicznych. Przewiduje m.in. Fundusz Dostępności, który finansowo wesprze likwidację barier architektonicznych.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.07.2019
Administracja publiczna
Nowe wzory dokumentów dotyczące realizacji zadania publicznego we współpracy samorządu z organizacją społeczną, nowe regulacje w zakresie zawartości oferty, ochrona danych osobowych uczestników korzystających ze wsparcia i rozliczenie dotacji będą tematami szkolenia internetowego.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.07.2019
Samorząd terytorialny
Zbyt krótki okres vacatio legis, którego dotrzymanie może być niemożliwe, wątpliwości interpretacyjne i ryzyko dalszych wzrostów opłat dla mieszkańców – to zdaniem eksperta główne problemy, które powinny być rozwiązane w aktach wykonawczych do znowelizowanej niedawno ustawy o odpadach.
Artur Modrzejewski
16.07.2019
Środowisko
Wydając decyzję o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej, organy muszą wyważać interes społeczny i indywidualny. Fakt, że wniosek dotyczy zjazdu z drogi głównej, nie powinien przekreślać z góry korzystnego dla strony rozstrzygnięcia. Decyzja odmowna powinna być poprzedzona szczegółową analizą - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Marek Sondej
16.07.2019
Drogi Budownictwo
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są realizowane zgodnie z przepisami, ale z opóźnieniami w przygotowaniu i realizacji. Najwyższa Izba Kontroli pierwszy raz kontrolowała unijny instrument polityki spójności, który wspiera zrównoważony wspólny rozwój obszarów dużych miast i otaczających je gmin.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.07.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Urzędowe poświadczenie przedłożenia nie potwierdza doręczenia decyzji. Gorzowski sąd administracyjny wskazał, że dokument ten potwierdza wyłącznie wpłynięcie pisma na skrzynkę podawczą adresata będącego podmiotem publicznym.
Dorian Lesner
15.07.2019
Administracja publiczna
Pełna elektronizacja przetargów ma nastąpić od 1 stycznia 2021 roku. To nie jest zła wiadomość. Obecnie bowiem Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę informatyzacji zamówień publicznych. Jej wyniki będą mogli uwzględnić wykonawcy, zamawiający i platformy, na których w przyszłości mają być prowadzone przetargi.
Jolanta Ojczyk
15.07.2019
Zamówienia publiczne

Po wypłaceniu pensji, szpitalom nie starcza na leki i media

Finanse samorządów Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Niektóre lecznice wydają już 100 proc. pieniędzy otrzymywanych z NFZ na wynagrodzenia. Na inne konieczne wydatki - leki, sprzęt, energię - zostaje niewiele lub nic. Zdarza się nawet, że środków z NFZ brakuje nawet na wypłatę pensji, więc placówki medyczne zaciągają kredyty.
Katarzyna Nowosielska
15.07.2019
Finanse samorządów Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Radna nie przestrzegała zasad współżycia społecznego, naruszała podstawowe obowiązki pracownicze oraz dopuszczała się wobec pracowników ośrodka zachowań, które nosiły znamiona mobbingu. WSA w Gliwicach uznał, że okoliczności te uzasadniały wyrażenie przez radę gminy zgody na rozwiązanie stosunku pracy.
Dorian Lesner
13.07.2019
Samorząd terytorialny Prawo pracy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski