W odpowiedzi na interpelację poselską nr 7620 MEN wskazuje, że zgodnie z ustawą budżetową na rok 2020 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 49 mld 835 mln 775 tys. zł. W stosunku do 2019 r. kwota subwencji jest wyższa o 2 mld 928 mln 281 tys. zł, tj. o 6,2 proc. Kwota ta pozwoli na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 roku o 6 proc.

MEN: Pieniądze na podwyżki uwzględnione w subwencji>>

 

Epidemia nie do przewidzenia, ale MEN monitoruje sytuację

- W momencie planowania kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok nie mogły być wzięte pod uwagę dodatkowe koszty związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Ministerstwo Edukacji Narodowej monitoruje i analizuje na bieżąco sytuację w oświacie, w tym poziom jej finansowania i reaguje w sytuacjach tego wymagających - tłumaczy wiceminister edukacji Maciej Kopeć w odpowiedzi na interpelację. - Naliczona subwencja oświatowa na szkoły i placówki oświatowe w roku 2020 wypłacana jest niezależnie od sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Subwencja oświatowa jest w tym trudnym okresie stanu epidemii stabilnym źródłem dochodów podtrzymującym płynność finansową samorządów - dodaje.

Zobacz wzór dokumentu w LEX: Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej 2020/21 >

MEN wskazuje także, że prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. I podkreśla, że ustawa ta zawiera szereg narzędzi wspierających finanse JST w ramach tzw. tarczy samorządowej.

Czytaj w LEX: Zdalne nauczanie i praca zdalna w placówce oświatowej w kontekście RODO  >

 

Wzrost wynagrodzeń od września 2020

Ustawa budżetowa 2020 wprowadziła dwie kwoty bazowe, które posłużą do wyliczenia pensji nauczycieli. Do pierwotnego projektu dodano rządową autopoprawkę zwiększającą kwotę bazową, która jest podstawą do wyliczenia średnich wynagrodzeń pedagogów.

Od 1 września 2020 r. ma ona wynosić 3537,80 zł, czyli 200,45 zł więcej od kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. Po zmianie kwoty bazowej od września 2020 r. zwiększy się minimalne wynagrodzenie pedagogów wyniesie (brutto):

  •         nauczyciel stażysta - 2948 zł (wzrost o 167 zł);
  •         nauczyciel kontraktowy - 3033 zł (wzrost o  172 zł);
  •         nauczyciel mianowany - 3445 zł (wzrost o  195  zł);
  •         nauczyciel dyplomowany - 4046 zł (wzrost o 229 zł).

Czytaj w LEX: Koronawirus - obowiązki dyrektorów, czas pracy i wynagradzanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych >