- Na dzień dzisiejszy mogę tylko powiedzieć, że subwencja przekazywana do samorządów obejmuje tę podwyżkę - stwierdził Dariusz Piontkowski w wywiadzie dla Telewizji Republika.

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

 

Wzrost wynagrodzeń od września 2020

Ustawa budżetowa 2020 wprowadziła dwie kwoty bazowe, które posłużą do wyliczenia pensji nauczycieli. Do pierwotnego projektu dodano rządową autopoprawkę zwiększającą kwotę bazową, która jest podstawą do wyliczenia średnich wynagrodzeń pedagogów.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia w okresie ruchu kadrowego - poradnik na przykładach >

Od 1 września 2020 r. ma ona wynosić 3537,80 zł, czyli 200,45 zł więcej od kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. Po zmianie kwoty bazowej od września 2020 r. zwiększy się minimalne wynagrodzenie pedagogów wyniesie (brutto):

  •         nauczyciel stażysta - 2948 zł (wzrost o 167 zł);
  •         nauczyciel kontraktowy - 3033 zł (wzrost o  172 zł);
  •         nauczyciel mianowany - 3445 zł (wzrost o  195  zł);
  •         nauczyciel dyplomowany - 4046 zł (wzrost o 229 zł)