Taką informację sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił podczas czwartkowych obrad sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. - Podwajamy budżet rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do 12 mld zł.To dwa razy większa szansa na nowe projekty, inwestycje, poprawę infrastruktury; wsparcie dostaną wszyscy: duże miasta i małe gminy - oświadczył w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Tego samego dnia w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono projekt uchwały RM ws. wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, 12 mld zł ma trafić na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Czytaj: Fundusz inwestycji lokalnych rozwiąże część problemów samorządów>>


Wiceminister Szafernaker mówił w Sejmie, że celem przyjętych tam rozwiązań jest wzmocnienie budżetów samorządów, które w epidemii ucierpiały zarówno po stronie kosztowej, jak i przychodowej. Ustawa ta przewiduje m.in. złagodzenie reguły finansowej, a także umożliwia samorządom przeznaczenie pieniędzy z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 i kryzysowi.
W ramach tego funduszu, jak przypomniał wiceminister, premier Mateusz Morawiecki zaproponował udzielenie wsparcie gminom i powiatom - 5 mld zł dla gmin i miast na prawach powiatu, 1 mld złotych dla powiatów. Rząd opracował sposób podziału tych pieniędzy. Poszczególne samorządy mogą otrzymać od 0,5 mln do ponad 93 mln zł.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

Wiceminister poinformował także o kolejnej, trzeciej puli, czyli 6 miliardach złotych dla gmin i powiatów. Jak podał, będzie ona rozdysponowana przez komisję ds. wsparcia JST powołaną przez prezesa Rady Ministrów.

Natomiast premier Morawiecki stwierdził że takiego wsparcia potrzebują polskie samorządy. - Służy temu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony samorządowców. W ostatnich tygodniach, podczas podróży po całej Polsce, odbyłem setki rozmów i przekonałem się o tym, jak wiele dobrych pomysłów czeka na realizację - oznajmił szef rządu.

Czytaj w LEX: Pakiet osłonowy dla samorządów w tarczy antykryzysowej 4.0 >