Katarzyna Kubicka-Żach: Jakie są główne powody, dla których ustawa dotycząca straży miejskich i gminnych powinna być zmieniona?
 

Grzegorz Świetlik, przewodniczący honorowy Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, inicjator stanowiska OPOS: Ponad półtora roku trwały spotkania w MSWiA dotyczące zmian związanych z działaniem straży miejskich i gminnych. Powstał pomysł na debatę o zmianach niezbędnych w funkcjonowaniu straży i myśl, czy nie warto przekierunkować prac po spotkaniach zespołów. Tym bardziej że organizacje związkowe straży i przedstawiciele samorządów wspólnie konsultowali potrzeby nowelizacji.

Sprawdź w LEX:  Czy funkcjonariusze straży miejskiej jako pracownicy urzędu miasta powinni mieć nadane dwa upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - jedno przez prezydenta a drugie przez komendanta straży miejskiej? >

Ustawa o strażach jednoznacznie określa sposób powoływania i odwoływania straży miejskich. Nie rozstrzygnięto jednak w opinii przedstawicieli staży pewnych kwestii. Jedną z nich jest funkcjonowanie straży jako jednostek porządku publicznego w miastach i gminach, gdzie są stworzone na mocy uchwały rady i zwykłą uchwałą rozwiązywane. Powoduje to niepewność pracy pracowników i funkcjonariuszy. Likwidacje straży nie są to sytuacje często występujące, ale zdarzały się, co tej pewności funkcjonariuszy pozbawia.

Czytaj: Straże gminne zabiegają o wzmocnienie swojego statusu>>

  

Chodzi więc o wzmocnienie pewności pracy. Na czym miałaby polegać zmiana przepisów w tym zakresie?

Straże gminne i miejskie powinny z mocy ustawy mieć gwarancję swego funkcjonowania. Korzystne byłyby zmiany, że rozwiązanie straży mogłoby następować tylko w przypadku, gdy przynajmniej 1/3 radnych wnosiłaby pisemny wniosek w tej sprawie, a taki wniosek byłby zaopiniowany przez komisję rewizyjną rady. Po ewentualnej pozytywnej opinii powinna obowiązywać zasada, iż straż może być rozwiązana przy poparciu przez 3/5 ustawowego składu rady.

Czytaj też: Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci>>

Objęcie klauzulą pracy o szczególnych charakterze to kolejny postulat. Obecnie pracowników straży obowiązuje Kodeks pracy i pracują do ukończenia 65 lat. Obowiązki wykonywane przez strażników, zwłaszcza obserwowane w okresie epidemii, zbliżone były do zadań służb takich jak policja czy straż pożarna. Tamte zawody są jednak regulowane szczególnymi przepisami, pracownicy straży miejskich czują się więc pokrzywdzeni.

Sprawdź w LEX: Czy gmina, która nie posiada straży miejskiej, może nałożyć mandat na osobę palącą śmieciami?  >

Z tego względu w ramach forum Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych podjęliśmy się prac, które  wcześniej zainicjowane zostały przez Forum Konsultacyjne przy Federacji Związku Gmin i Powiatów RP, która zrzesza organizacje samorządowe, ale nie ma przedstawiciela w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Wydane przez nas stanowisko dotyczące straży miejskich i gminnych jest wnioskiem przyjętym przez środowiska zrzeszone wokół straży i chcemy wypracować je jako rozwiązanie ustawodawcze.

Sprawdź w LEX: Czy samochody straży miejskiej wyposażone w kamery rejestrujące przestrzeń publiczną na zewnątrz samochodu oraz wnętrze pojazdu, np. podczas zatrzymania osób, powinny mieć zamieszczoną informację o monitoringu? >

Czy stanowisko dotyczy także wzrostu wynagrodzeń strażników?

Był też wniosek o podwyższenie wynagrodzeń, ale w tym przypadku środowisku bardziej chodzi o pewność pracy. Nasze stowarzyszenie pracowało nad tym stanowiskiem, a wszystkie organizacje przegłosowały jego przyjęcie.

Sprawdź w LEX: Na jaki okres można zatrudnić strażnika gminnego po odbyciu szkolenia podstawowego?  >

Jaka będzie dalsza ścieżka propozycji zmian przepisów?

Planujemy zgłoszenie na Komisję Wspólną Rządu i Samorządu jako propozycji zmian w przepisach.  i Podczas jesiennej konferencji chcemy też skierować apel do grupy posłów. Uważamy, że straż gminna i miejska powinna być dofinansowana z budżetu centralnego. Strażnicy wykonują przecież obowiązki także w zakresie ochrony dóbr i mienia państwowego. Naszym zdaniem zasady współfinansowania straży przez władze samorządowe i budżet centralny powinna określać ustawa.

Sprawdź w LEX: Czy straż gminna nieposiadająca dostępu do rejestru PESEL może wnioskować do wydziału ewidencji ludności "własnego" urzędu o udostępnienie danych z rejestru PESEL osoby niebędącej mieszkańcem gminy? >