Informację taką wiceminister przedstawił w podczas posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Czytaj: Upadł bank w Sanoku - miliony samorządów nie do odzyskania>>

Na skutek decyzji o restrukturyzacji PBS w Sanoku ucierpiały 34 samorządy z woj. podkarpackiego. Ich straty objęły 43 proc. środków zgromadzonych na rachunku PBS; jest to kwota ok. 70 mln zł. Według szacunków ministerstwa finansów, samorządy traciły średnio 2-3 proc. planowanych dochodów w 2020 roku.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

Skuza podkreślił, że udało się wygospodarować pieniądze m.in. z rezerwy subwencji ogólnej. - Przekazaliśmy je do powiatów i gmin, które posiadały środki w banku poddanym restrukturyzacji, to kwota niemal 70 mln zł. Wszystkie te jednostki otrzymały środki jako subwencje na zadania własne – dodał.

Czytaj w LEX: Pakiet osłonowy dla samorządów w tarczy antykryzysowej 4.0 >

Wiceminister finansów zwrócił uwagę, że nie ma możliwości prawnej, aby „wprost zadośćuczynić samorządom, wprost oddać środki z tytułu restrukturyzacji banku”. Przypomniał, że konta samorządów nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. - Niemniej jednak inną metodą, za zgodą Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu udało się zadośćuczynić na kwotę 100 proc. strat, jakie poniosły samorządy – powiedział Sebastian Skuza.

Czytaj: Pieniądze samorządów w bankach słabo chronione, potrzebne pilne zmiany>>