Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym przewiduje, że kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej  w Polsce. Dane i uprawnienia kierowcy będą sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców.

Czytaj Projekt w Sejmie - nie trzeba będzie mieć prawa jazdy przy sobie>>

 

Uproszczenie rejestracji

Zgodnie z ustawą, kierowcy nie będą też musieli wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy wypełnione zostaną wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego. Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów będzie zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika.

Przewiduje się ponadto wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela, również przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania.

Nowością jest wprowadzenie możliwości załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego pojazdu samochodowego przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta.

Czytaj w LEX: Wydatki eksploatacyjne związanie z używaniem samochodów a odliczenie VAT na przykładach >

Zdaniem dr Beaty Bińkowska-Artowicz uproszczenie rejestracji pojazdów należy uznać za korzystne z punktu widzenia celu i spójności regulacji.

W ustawie wprowadzono możliwość zachowania, na wniosek właściciela pojazdu, dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Dużym ułatwieniem dla właścicieli pojazdów będzie też wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z wyrejestrowaniem pojazdu z urzędu.

Czytaj w LEX: Sprzedaż samochodu - skutki podatkowe >

Skutki regulacji

Jak ocenia Jacek Krzak, specjalista ds. systemu gospodarczego w Biurze Analiz Sejmowych odczuwalny będzie spadek kosztów rejestracji pojazdu - zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej oraz możliwość zachowania tablic rejestracyjnych poprzedniego właściciela spowoduje, że jednostkowy koszt rejestracji powinien zmniejszyć się nawet o 175 zł. Biorąc pod uwagę roczną liczbę rejestracji pojazdów, obywatele powinni zaoszczędzić łącznie ponad 224 mln zł .

Sprawdź w LEX: Czy czasowa rejestracja pojazdu wywołuje skutki w podatku od środków transportowych? >

Jednak skutkiem tej nowelizacji będzie także zmniejszenie dochodów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego oraz producentów kart i nalepek o ok. 311 mln zł (dochody pojedynczej jednostki samorządu zmniejszą się średnio o 590 tys. zł.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 3 tygodni od publikacji.

Sprawdź w LEX: Czy do zawiadomienia o nabyciu pojazdu należy dołączać dokumenty potwierdzające jego nabycie? >