Poprawkę zgłosił w czasie pierwszego czytania projektu w Komisji Zdrowia we wtorek 21 lipca jej przewodniczący Tomasz Latos i wywołała ona wielkie kontrowersje. W piątek Sejm uchwalił ustawę wraz z tą poprawką. 

Podczas plenarnego posiedzenia Sejmu Krystyna Skowrońska (KO) wnioskowała w imieniu opozycji o debatę nad projektem, ponieważ Komisja Zdrowia nie omówiła głosowanych poprawek. Stwierdziła, że celem tego przepisu, sztucznie dopisanego do ustawy o zwalczaniu CIVID-19 jest to, by uchronić przed odpowiedzialnością premiera, wicepremiera Sasina i prezesa Poczty Polskiej za wydanie 70 mln zł na majowe wybory, które nie doszły do skutku. - Kradniecie publiczne pieniądze – powiedziała.

Poseł Latos w uzasadnieniu poprawki wskazał, że "rekompensacie będą podlegały wyłącznie zasadnie poniesione koszty, związane bezpośrednio z realizacją polecenia premiera, o ile zostały one poniesione na zakup środków trwałych lub na wydatki, które jednocześnie nie mogą być wykorzystywane w bieżącej działalności. Wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, w której podmiot poniósł koszty w wysokości przekraczającej cenę rynkową (a poniesienie kosztu w takiej wysokości było uzasadnione sytuacją faktyczną) – w tym przypadku rekompensata będzie obejmowała różnicę pomiędzy ceną faktycznie zapłaconą, a rynkową. O przyznanie rekompensaty podmioty będą mogły wystąpić do szefa Krajowego Biura Wyborczego. 

 


Karty do walki z epidemią

Wydrukowanie 30 mln kart do głosowania zlecił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, powołując się na jeden z przepisów specustawy, której celem jest zwalczanie epidemii Covid-19. Art. 11 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, znowelizowanej przez tarczę antykryzysową 2.0, daje premierowi prawo do wydawania poleceń przedsiębiorcom. Tyle że chodzi o polecenia dotyczące walki z epidemią, a nie wydaje się, by takim było wydrukowanie milionów pakietów wyborczych.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

Dopiero post factum, gdy karty były już dawno gotowe, a rząd wycofał się z pomysłu przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, wydano uchwałę Rady Ministrów, w której stwierdza się m.in., że drukując pakiety wyborcze i przekazując dane Poczcie Polskiej podjęto niezbędne działania w celu zapobiegania Covid-19. Uchwała stwierdzała również, że wydrukowane pakiety będzie można wykorzystać w kolejnych wyborach.

Czytaj w LEX: Pakiet osłonowy dla samorządów w tarczy antykryzysowej 4.0 >