W rejestrze Pesel wskazano jedną matkę, a w rubryce ojciec wpisano natomiast „brak danych” - zgodnie z sugestią Ministra Cyfryzacji, który takie rozwiązanie zaproponował w odpowiedzi na interpelację poselską Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w sprawie Azary.

Polki mają polskie dziecko w Hiszpanii

Azara 16 miesięcy temu urodziła się na Majorce. Ma polskie obywatelstwo i hiszpański akt urodzenia. Polskie urzędy odmawiały jej wydania numeru PESEL. A to oznaczało, że nie można wyrobić jej paszportu. Dziecko nie może więc podróżować, nie zostanie objęte publiczną opieką medyczną i nie pójdzie do szkoły.

 


Joanna i Alena są Polkami. Azara, zgodnie z hiszpańskim prawem, także nią jest. Wniosek o nadanie dziecku numeru PESEL, by móc wyrobić jej dokumenty, wniosek złożony został najpierw do USC we Wrocławiu, a następnie do prezydenta miasta. Wszystkie rozpatrzone zostały odmownie. Tłumaczono to niemożnością transkrypcji aktu urodzenia dziecka, ponieważ występują w nim dwie osoby tej samej płci. Urząd powołał się orzeczenie NSA z 2 grudnia 2019 roku i na jego podstawie, odmówił tłumaczenia aktu urodzenia dziewczynki. 

Czytaj w LEX: Wiącek Marcin, Omówienie do uchwały NSA z dnia 2 grudnia 2019 r., II OPS 1/19 >

Jak przypomina adwokat Anna Mazurczak, która wspierała kobiety w ich staraniach o uzyskanie dokumentu, to nie pierwszy dowód osobisty wydany dziecku pary tej samej płci na podstawie zagranicznego aktu urodzenia. 

Czytaj: 
RPD: PESEL dziecku pary jednopłciowej nadać, zmiany w prawie niepotrzebne>>
Prezydent Warszawy nie wyda dowodu synowi dwóch kobiet>>

 

Nie transkrypcja tylko zagraniczny dokument

Jak mówi, Urząd Miejski w Gdańsku zastosował w praktyce uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, która została wydana w grudniu 2019 roku w sprawie Victora - chłopca urodzonego w Wielkiej Brytanii, który od 5 lat stara się o polskie dokumenty. W jego brytyjskim akcie urodzenia także wskazane są dwie mamy. W tej sprawie zarówno Prokurator Krajowy, jak i Rzecznik Praw Dziecka byli zdania, że dokumenty powinny być wydawane dzieciom na podstawie ich zagranicznych aktów urodzenia, ponieważ niemożliwa jest transkrypcja (przeniesienie) do polskiego rejestru aktu urodzenia, w którym jako rodzice są wskazane dwie osoby tej samej płci. Polskie prawo wymagało bowiem do wydania dokumentu tożsamości przedstawienia polskiego aktu urodzenia.

Czytaj w LEX: Między dobrem dziecka a literą prawa - ustalenie treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez trans-ojca. Rozważania na tle postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2016 r., sygn. I ACa 1830/15 >

To nie koniec batalii o wpisanie dwóch matek

- Dopóki w Polsce nie będzie równości małżeńskiej i możliwości adopcji dziecka przez partnera/partnerkę tej samej płci, urzędnicy będą mieli w takich sprawach wątpliwości. Moim zdaniem nie ma żadnych przeszkód - prawnych ani technicznych - żeby w rejestrze PESEL wpisać obie mamy jako rodziców. Będziemy o to walczyć w sprawie Victora, która czeka już na rozpoznanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wydanie dowodu osobistego nawet z jedną mamą jest dużo lepszym rozwiązaniem, niż całkowita odmowa jego wydania - nawet dowód osobisty z jednym rodzicem często dosłownie ratuje tęczowym rodzinom życie i za to jestem wdzięczna Prezydentce Gdańska - mówi adwokatka Anna Mazurczak, pełnomocniczka rodziny.

Czytaj w LEX: O żądaniach wpisu w polskim rejestrze stanu cywilnego zagranicznej fikcji prawnej pochodzenia dziecka od "rodziców jednopłciowych >

- Nasza córka przez 15 miesięcy była bezpaństwowcem, dzieckiem dwóch Polek, któremu Polska odmawiała podstawowych praw. Nasze rodzinne miasto całkowicie zignorowało nasze wnioski i prośby o wydanie jej jakichkolwiek dokumentów. Dopiero Gdańsk i jego Prezydentka wzięły do serca dobro naszej małej córki. Dziękujemy - mówią Joanna i Alena.