Kapituła rozpatrywała 13 kandydatek, zgłoszony przez adwokatów, rady adwokackie i instytucje społeczne, z całego kraju. Sama nagroda, której pomysłodawcą i organizatorem jest Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, ma być wyróżnieniem nie tylko za osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności zawodowej ale też m.in. aktywność społeczną lub naukową. W ubiegłym roku laureatką została adwokat Paulina Kieszkowska-Knapik, specjalizująca się w prawie farmaceutycznym i medycznym. 

Czytaj: 4 marca wybór "Kobiety Adwokatury" >>

Adwokat broniąca praw osób LGTB i kobiet

Anna Mazurczak jest adwokat izby warszawskiej. Specjalizuje się w prawach człowieka, antydyskryminacji i prawach osób LGBT. Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wiceprzewodniczącą Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest też członkinią Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz pełnomocniczką  - pro bono - ds. Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej fundacji Akcja Demokracja.

Czytaj: Sąd odmawia rejestracji homoseksualnego małżeństwa, ale sprawa jeszcze nie przegrana>>
 

 


Od października 2018 r. stale współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego. Wcześniej, jako adwokatka niewykonująca zawodu - do września 2018 r. była naczelniczką Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Reprezentowała RPO w sprawach dotyczących praw osób transpłciowych oraz praw dzieci pochodzących ze związków osób tej samej płci. W październiku 2018 roku wraz z adwokatem Pawłem Knutem uruchomiła pierwszą w Polsce kancelarię adwokacką specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu ochrony praw par tej samej płci oraz świadczeniu obsługi prawnej rodzicom korzystającym za granicą z usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego.

- Udziela pomocy prawnej osobom LGBT, parom tej samej płci i ich dzieciom, a w szczególności wspiera osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientacje seksualną lub tożsamość płciową i już to, jest dla mnie wystarczającym powodem, by uznać ją za adwokatkę roku 2018. Bo bycie osoba LGBT w Polsce jest niezwykle trudne ale bycie naszym sojusznikiem też nie jest łatwe - mówiła o niej w laudacji adwokata Emilia Barabasz. 

Przypomniała też, że adwokat była pełnomocniczką pro bono organizatora Marszu Równości w Lublinie w sprawie uchylenia decyzji o zakazie zgromadzenia wydanego przez prezydenta Lublina. Sprawa zakończyła się w sądzie apelacyjny, który decyzję prezydenta uchylił. 

- Sąd potwierdził, że wolność zgromadzeń pełni doniosłą rolę w demokratycznym państwie prawa i jest warunkiem istnienia społeczeństwa demokratycznego. I, że niedopuszczalnym jest uzależnienie tej wolności od reakcji przeciwników zgromadzenia - przypomniała. Dodała, że Mazurczak brała też udział w marszu. -Widziałam kiedy szła przed czołem marszu gotowa do udzielenia pomocy prawnej uczestnikom. Widziałam, jak komunikuje się z policją, która ochraniała marsz. Widziałam jak się uchylała przed petardami, butelkami i kamieniami, które leciały w stronę czoła marszu - mówiła. 

- Tak trzeba być odważną żeby bronić praw osób LGBT w Polsce. Ale trzeba być naprawdę zaangażowaną, żeby po zakończonej sprawie sądowej odwiesić togę założyć koszulkę z napisem "Unite against hate" i pomagać dalej - dodała Barabasz.  

Mazurczak jest też trenerką pierwszego kursu HELP Rady Europy na temat przemocy wobec kobiet i przemocy domowej organizowanego w Polsce dla adwokatów i radców prawnych, prowadzi zajęcia z prawa antydyskryminacyjnego na Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytecie SWPS dla studentów studiów dziennych, zaocznych i doktoranckich oraz dla aplikantów adwokackich ORA w Warszawie. 

Czytaj: Szklany sufit wciąż ogranicza kobiety w adwokaturze>>
 

Pierwsze wyróżnienie - sprawy rodzinne 

Przyznane zostały też dwa wyróżnienia. Pierwsze z nich otrzymała adwokat Monika Sokołowska z izby lubelskiej.  Specjalizuje się w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i rozwodowych. Od 2015 do 2018 roku udzielała porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach.

W samorządzie adwokackim pełni funkcję sędzi dyscyplinarnego izby Lubelskiej - od 2016 r. Jest współpomysłodawczynią i przewodniczącą Komisji ds. Integracji Samorządowej Kolektyw Koleżeński przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, powstałej w 2018 roku, której celem jest aktywizowanie młodych adwokatów. W ramach działalności tej komisji zorganizowała swój autorski projekt: cykl spotkań poświęconych zagadnieniu równego traktowania "Równi w prawie, równi w życiu?", które zainicjowane zostało spotkaniem z ówczesną zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwią Spurek.

Była również organizatorką panelu dyskusyjnego "Specyfika przestępstw przemocy domowej", który odbył się 18 października 2018 r. pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin, z udziałem sędziów, prokuratorów, psychologów, specjalistów z zakresu pomocy rodzinom. Jest współautorką monografii: "Przeciwko Goliatowi poradnik dla kobiet doświadczających przemocy", wydanej w lipcu 2018 r. Poradnik został przygotowany bez wynagrodzenia dla autorów. 

Adwokat zapewnia też pro bono obsługę prawną Fundacji Tutti. Przez kilka lat działała jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris i współpracowała z SOPRA (Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy Rodzinie Alkoholowej).

Drugie wyróżnienie - walka ze stereotypami wśród górników 

Adwokat Beata Bieniek-Wiera jest z izby katowickiej. Ukończyła studia doktoranckie na kierunku prawo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w sporach korporacyjnych, występuje jako obrońca przed wrogimi przejęciami, obrońca wspólników mniejszościowych, a także jako obrońca przed czynami nieuczciwej konkurencji.

W latach 2014-2018 aktywnie doradzała i opiniowała projekty ustaw we współpracy z Rzecznikiem Praw Przedsiębiorców przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach z uwzględnieniem obrony przedsiębiorców przed nadmierną ingerencją państwa w przedsiębiorczość w Polsce, szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Od wielu lat przygotowuje projekty opinii prawnych i odpowiedzi Rzecznika Praw Przedsiębiorców przy RIG w Katowicach, dla pokrzywdzonych przez instytucje państwowe. 

 

Walczy ze stereotypem, że adwokatka nie obsługuje podmiotów biznesowych.  Specjalizuje się w obsłudze prawnej sektora górniczego i jak mówi, w swojej pracy od samego początku przebijała szklany sufit.

- To walka ze stereotypem kobiety w górnictwie. Dyrektorzy kopalń traktowali mnie na początku z przymrużeniem oka. Żeby zdobyć sobie autorytet i podejmować decyzję, a także mówić im co mają robić - to była bardzo ciężka praca. Trzeba było z nimi rozmawiać bardzo merytorycznie i władczo. Bo próbowali podważać decyzje, robić sobie żarty- mówi.

Przyznaje, że czasem musi "zaklnąć żeby jej słuchali", a czasem uspakajać górników. - To ciężka praca, ale ja zawsze lubiłam wyzwania - dodaje.

W izbie katowickiej pełni funkcje: członka Komisji Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi, członka Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego, członka Sekcji Prawa i Postępowania Karnego oraz Sekcji Prawa Handlowego i Gospodarczego oraz członka Komisji ds. Sportu i Integracji. 

W ramach działalności pro bono w latach 2012-2014 współtworzyła Fundację Sounds of Soul, której celem statutowym było wspieranie dzieci znajdujących się w trudnych warunkach materialnych lub życiowych oraz stwarzanie im warunków rozwoju ich talentów, a także wspieranie przedsięwzięć dotyczących edukacji prawnej i obywatelskiej. Obecnie, także w 2018 r., w ramach kancelarii wspiera pro bono Fundację Między Niebem a Ziemią, której statutowym celem jest udzielanie pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci. 

W konkursie "Rising Stars - prawnicy liderzy jutra" w 2018 r. zajęła 6. miejsce - najwyższe jako adwokat-kobieta.