Konkurs organizowany jest po raz drugi. Termin zgłoszeń upłynął 15 lutego 2019 r. Mogły zgłaszać się same kandydatki, mogły zgłaszać je osoby fizyczne,  prawne, organizacje społeczne, czy nieformalne ruchy społeczne.   

Czytaj: Szklany sufit wciąż ogranicza kobiety w adwokaturze>>

13 kandydatek z całego kraju

Jak poinformowała Prawo.pl Naczelna Rada Adwokacka zgłoszono 13 kandydatek, z całego kraju. Są to zarówno adwokatki pracujące w duży jak i małych kancelariach. Zgłaszali je inni adwokaci, rady adwokackie, organizacja społeczne i placówki naukowe. 

Kapituła zbierze się 4 marca i wtedy wybierze zwyciężczynię. 

 


Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest Zespół ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W ubiegłym roku laureatką została adwokat Paulina Kieszkowska-Knapik, specjalizująca się w prawie farmaceutycznym i medycznym. 

Mecenas doradza też przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, ustawy refundacyjnej oraz ustawy o działalności leczniczej. Jest współzałożycielką Fundacji "Lege Pharmaciae" - organizacji pozarządowej, której zadaniem jest analiza i poddawanie debacie publicznej regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. Fundacja zajmuje się także projektowaniem nowych regulacji, które mają zagwarantować sprawne funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz zapewnienie pacjentom równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Działa również w Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego, na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Jest także współtwórczynią inicjatywy #Wolnesądy i członkinią Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Hołdy.

 

Cel - docenienie pracy adwokatek

Głównym celem konkursu jest docenienie i wyróżnienie pracy adwokatek, a poprzez to aktywizowanie ich w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej.

- Adwokatki pracują bardzo intensywnie zawodowo, prowadzą kancelarie, cywilne, rodzinne, karne, podejmują się tak samo trudnych, skomplikowanych spraw jak ich koledzy adwokaci, a niestety zdarza się, że nadal postrzegane bywają jako osoby być może mniej kompetentne - także przez klientów. To efekt stereotypowego wizerunku kobiety jako osoby poświęcającej się przede wszystkim rodzinie czy domowi. Ale to podejście wciąż ewoluuje. I ta nagroda ma także pokazać, że adwokatki z sukcesami podejmują się takich samych spraw jak ich koledzy, a dodatkowo angażują się społecznie, są inicjatorkami wielu działań – choćby w obronie niezależności sądów - mówi przewodnicząca Zespołu ds. kobiet NRA adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.