Zaktualizowany został Plan szkoleń centralnych na 2020 rok – informuje Serwis Służby Cywilnej.  Uwzględnia nowe tematy i formy szkolenia, które usprawnią realizację zadań w urzędach administracji rządowej w sytuacji trwającego stanu epidemii COVID-19.

Nowe tematy dotyczą pracy zdalnej

Nowe tematy szkoleń centralnych obejmują zagadnienia związane z wykonywaniem obowiązków służbowych podczas pracy zdalnej. Szkolenia będą prowadzone stacjonarnie zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym lub online.

Tematy po lipcowej aktualizacji to:

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność dyscyplinarna zatrudnionych w służbie cywilnej >

Serwis Służby Cywilnej podkreśla, że uzupełnienie planu o tematy związane z pracą poza urzędem i zarządzaniem pracą zdalną to wyjście naprzeciw potrzebom szkoleniowym członków korpusu służby cywilnej. Konieczność wdrożenia nowych rozwiązań w funkcjonowaniu administracji rządowej spowodowała epidemia.

Czytaj w LEX:  Nabór na stanowiska w służbie cywilnej >

Zobacz też: Prawie połowa urzędników służby cywilnej pracuje zdalnie>>

Praca zdalna, wykonywana poza siedzibą pracodawcy przy wykorzystaniu narzędzi IT, to nowe wyzwania dla pracowników i przełożonych. Wielomiesięczny brak codziennego, osobistego kontaktu członków zespołów pracowniczych to sytuacja zupełnie nowa w polskiej administracji. Dlatego Szef Służby Cywilnej zdecydował o wprowadzeniu tych zagadnień do „Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2020 rok”. Zmieniony plan szkoleń centralnych uzyskał pozytywną opinię Rady Służby Publicznej.

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański napisał we wstępie do planu szkoleń, że tematy szkoleń centralnych, które zaplanował w lutym, pojawią się w planach szkoleń w przyszłych latach.

Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2020 rok po zmianie dostępny jest TUTAJ