Wśród opublikowanych przez resort edukacji kierunków realizacji polityki oświatowej znalazło się rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Więcej: MEN ogłosiło cele i kierunki polityki oświatowej państwa>>

 

MEN: gotowi na zdalne nauczanie

Pomysł, by po wakacjach kontynuować zdalną naukę, budzi duży sprzeciw społeczny. Premier i resort edukacji zapewniają, że będzie to ostateczność. Niemniej nikt takiej opcji nie wyklucza. Jak zapewnia resort edukacji w odpowiedzi na interpelację poselską, zdalna szkoła może już działać bez zarzutu.

 


 

W okresie od marca 2020 r., w związku z koniecznością kształcenia zdalnego, na platformie ZPE zrealizowano następujące działania:

 • utworzono konta dla nauczycieli i uczniów oraz importowano klasy na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej;

 • zmodyfikowano edytor dla nauczyciela i udostępniono jego uproszczoną wersję;

 • udostępniono użytkownikom możliwości zgłaszania uwag/problemów przez formularz dostępny na stronie epodreczniki.pl;

 • włączono możliwość zarządzania grupami przez nauczycieli na platformie;

 • włączono nauczycielom możliwości edycji danych uczniów;

 • umożliwiono uczniom zmiany swoich danych do konta;

 • uruchomiono funkcjonalność tzw. teczki, dzięki której użytkownik może zbierać gotowe zasobyz materiałów dostępnych na platformie i wykorzystywać je w tworzeniu własnych treści;

 • uruchomiono funkcjonalność, dzięki której uczeń może dodawać komentarze do materiałów udostępnionych przez nauczyciela;

 • udostępniono kolejną opcję komunikacji między użytkownikami – komunikator, który umożliwia użytkownikom zalogowanym bezpośrednie porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Komunikator pozwala na przesyłanie różnorodnych załączników do wiadomości, takich jak pliki audio, filmy, linki i wiele innych. Można dodawać emotikony, reakcje, wspominać o użytkownikach tak jak ma to miejsce na innych dostępnych publicznie komunikatorach.

Zobacz w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Lipiec 2020 >

MEN chwali się też współpracą z TVP - media publiczne we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowały ofertę dedykowaną różnym grupom uczniów.

Czytaj także: Brak zaangażowania w zdalne nauczanie może mieć wpływ na ocenę pracy>>
 

ZNP: potrzebne konkretne zmiany

Według ZNP nie wygląda to tak różowo - związkowcy chcą, by resort edukacji, za pośrednictwem kuratorów oświaty, sprawdził, jak przebiegało zdalne kształcenie w każdym z województw i jakie występowały problemy. Bez tego nie ma szans na sprawdzenie choćby tego, ilu uczniów nie realizuje obowiązku szkolnego. - Ponadto oczekujemy wydania przez ministrów edukacji i zdrowia jednoznacznych decyzji, które obligowałyby dyrektorów szkół do respektowania zarządzeń i nakazów sanitarnych oraz przebadania nauczycieli na obecność koronawirusa przed nadchodzącym rokiem szkolnym mówił szef ZNP podczas konferencji prasowej.

 

Stanowisko Komisji Pedagogicznej przy ZNP wskazuje na cztery obszary, które wymagają regulacji, są to:

 • stworzenie jednolitego portalu edukacyjnego;
 • zmiany w podstawie programowej;
 • wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zdalnego kształcenia;
 • długość jednostki lekcyjnej.

Sprawdź w LEX: Czy świadczenie urlopowe dla nauczycieli otrzyma nauczyciel przebywający kilka dni na urlopie bezpłatnym, urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim, świadczeniu rehabilitacyjnym? >