Przepisy rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 pozwalające na ustawowe wymuszenia zwolnień w jednostkach administracji rządowej budzą wątpliwości kolejnych podmiotów.

Według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, istnieje ryzyko, że rozwiązania te posłużą do arbitralnego dopasowania kryteriów zwolnień pod z góry upatrzone osoby. Dodatkowo taki standard dokonywania zwolnień niesie ryzyko dyskryminacji.

 

Dyspozycyjność pracownika jako kryterium

HFPC wskazuje, że jednym z przykładowych kryteriów zwolnień wskazanym w projekcie jest dyspozycyjność pracownika, co w praktyce najsilniej może uderzyć w osoby wychowujące małe dzieci.

Projekt  zakłada  wprowadzenie  kompetencji  Rady  Ministrów  do  wydania rozporządzenia obligującego do zmniejszania zatrudnienia osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w  Kancelarii  Prezesa  Rady Ministrów, urzędach obsługujących członków Rady Ministrów, urzędach obsługujących organy administracji rządowej w województwie, a także w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub wojewodę.

Czytaj też: Trwałość zatrudnienia pracowników służby cywilnej może być zagrożona

Dyskryminacja pracowników z małymi dziećmi

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami wyznacznikiem stopnia redukcji etatów mają być wskaźniki zmniejszania zatrudnienia, przyjęte z uwzględnieniem sytuacji finansów publicznych, sytuacji społeczno–gospodarczej oraz potrzeb zapewnienia sprawnej realizacji zadań podmiotu. Sama redukcja nie dotknie zaś kadry kierowniczej jednostki.Do redukcji etatów ma dojść na podstawie kryteriów ustalonych dla każdej jednostki organizacyjnej. Projekt przewiduje otwarty katalog dopuszczalnych kryteriów zwolnień (podstawowych i pomocniczych), wymieniając jedynie przykładowe. Może to przyczynić  się  do faktycznej dyskryminacji niektórych grup pracowników. Wymienione w niej przykładowe  kryterium  dyspozycyjności pracowników skutkować może dyskryminacją rodziców wychowujących małe dzieci.

Eksperci HFPC podkreślają, że w praktyce oznaczać to może możliwość wypowiadania stosunków pracy osobom sprawującym przez co najmniej miesiąc opiekę nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych wywołaną pandemią COVID-19.

Pełna treść opinii TUTAJ na stronie HFPC