Projekt wpłynął do Sejmu w środę, 17 czerwca. Chodziło o wykreślenie z regulaminu izby przepisu zakładającego, że 30 czerwca br. utracą moc przepisy określające zasady odbywania posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

W piątek przeprowadzono pierwsze i drugie czytanie projektu, a następnie w głosowaniu za zmianami opowiedziało się 230 posłów, przeciw było 217, a 5 osób wstrzymało się od głosu. Za byli tylko posłowie PiS, cała opozycja była przeciw.

Czytaj: Sejm: Regulamin zmieniony, pakiet antykryzysowy może być uchwalony zdalnie>>

COVID-19 zmienił zasady prowadzenie obrad

Możliwość prowadzenia obrad i głosowania przez internet na posiedzeniach Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych wprowadzono 26 marca. Przepisy te mogą być zastosowane w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej, ale także stanu epidemii. Zmiana miała obowiązywać do końca czerwca. 

W uzasadnieniu wskazano, że celem projektu jest bezterminowe utrzymanie przepisów dotyczących posiedzeń Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych przez internet. Autorzy projektu podkreślili również, że odbywanie posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jest możliwe jedynie w przypadku, gdy obowiązuje stan nadzwyczajny lub stan epidemii.