Jak poinformował resort, to narzędzie ma pomóc w skuteczniejszym wykrywaniu fałszerstw. Z rejestru skorzystać może bowiem każdy, kto chce sprawdzić, czy ma do czynienia z dokumentem oryginalnym, czy podrobionym. 

MSWiA podkreśla, że w rejestrze można znaleźć pliki graficzne zawierające widok poszczególnych dokumentów, a także opisy i nazwy użytych zabezpieczeń. - Już dziś odnajdziemy w nim informacje o dowodach osobistych, kartach pobytu i paszportach. Rejestr będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne dokumenty publiczne - poinformował resort.

Czytaj w LEX: Ustawa o dokumentach publicznych a ochrona danych osobowych >

 


MSWiA przypomina, że utworzenie rejestru zostało przewidziane w ustawie o dokumentach publicznych, która weszła w życie w lipcu 2019 r. - Głównym celem ustawy jest walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów. Fałszywe dokumenty są wykorzystywane w wielu przestępstwach związanych między innymi z przestępczością gospodarczą czy też finansową. Na podstawie sfałszowanych dowodów czy paszportów przestępcy tworzą również fikcyjne tożsamości - podkreśla MSWiA.

Czytaj w LEX: Ustawa o dokumentach publicznych - opinia PUODO >

Jak dodano w opublikowanym w poniedziałek komunikacie, do czasu wejścia w życie ustawy przepisy dotyczące dokumentów były rozproszone w blisko 400 aktach prawnych. - Nie było również jednolitych standardów zabezpieczeń przed fałszowaniem, ani organu odpowiedzialnego za kształtowanie polityki bezpieczeństwa w tym obszarze - informuje MSWiA i zaznacza, że obecnie organem takim jest minister spraw wewnętrznych i administracji.

Czytaj: Elektroniczne prawo jazdy i dowód rejestracyjny - Sejm pracuje nad ustawą>>

Sprawdź w LEX:

Uprawnienie banków do kopiowania dokumentów tożsamości >

Czy dokumentami publicznymi są pozwolenia związane z bezpieczeństwem transportu?  >

W jaki sposób w związku z wejściem w życie ustawy o dokumentach publicznych spółdzielnia powinna dostosować się do zakazu kserowania aktów stanu cywilnego, skoro musi okazać kontrolującym podstawę do zawarcia nowej umowy najmu czyli okazania aktu zgonu lub małżeństwa? >