Związek Miast Polskich zbiera informacje o dochodach budżetów miast w czerwcu i w pierwszym półroczu 2020 roku, w porównaniu do czerwca i pierwszego półrocza 2018 i 2019 roku. Z danych, które korporacja otrzymała z pierwszych 60 miast, widać wyraźne trendy: znaczne ubytki we wpływach z PIT, z najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego i komunikacji miejskiej, mniejsze ale dotkliwe z podatków lokalnych.

 

Pełniejsze dane będą 20 lipca

Jak informuje Joanna Proniewicz, rzecznik prasowa ZMP, widać z nich wyraźny obraz dynamiki dochodów miast w ujęciu rok do roku - skala ubytków jest znaczna. - Jesteśmy wciąż w trakcie zbierania danych z miast i ich weryfikacji. Pełniejsze dane, uzupełnione o tabele i wykresy, opublikujemy na naszej stronie www.miasta.pl 20 lipca - podkreśla.

Czytaj w LEX: Pakiet osłonowy dla samorządów w tarczy antykryzysowej 4.0 >

Udziały w PIT i CIT

W czerwcu 2020 r. udziały w PIT były o ponad 8% niższe niż przed rokiem, podczas gdy w czerwcu 2019 r. wzrosły one aż o 19% w porównaniu z czerwcem 2018 r.

W całym pierwszym półroczu 2020 r. miasta zanotowały spadek o prawie 8% w porównaniu z tym samym okresem roku 2019, tymczasem w ubiegłym roku pierwsze półrocze przyniosło wzrost o prawie 12% w stosunku do roku 2018.

Czytaj w LEX: Nieprawidłowości w zakresie pozyskiwania dochodów podatkowych >

Obserwuje się spore wahania w rozliczeniach miesięcznych. Całe I półrocze przyniosło spadek o około 5% w ujęciu rok do roku, podczas gdy przed rokiem w tej samej grupie miast wystąpił wzrost aż o 19% w stosunku do I półrocza 2018 r.

Zobacz też: Miasta: Spadają dochody samorządów z PIT – są dane potwierdzające

Dochody własne

W ubiegłym roku I półrocze przyniosło wzrost wpływów z podatku od nieruchomości o prawie o 4% w stosunku do roku 2018. W roku bieżącym miasta odnotowały spadek o ponad 3% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Czytaj w LEX: Dochody własne j.s.t. - podatki lokalne >

Podatek od czynności cywilnoprawnych przyniósł o prawie 4% mniej wpływów niż przed rokiem, jest to podobny spadek. Poważne ubytki są w dochodach z najmu i dzierżawy majątku komunalnego – spadek wynosi tu ponad 12%, podczas gdy przed rokiem notowano ponad 2-proc. wzrost.

Czytaj w LEX: Rekompensata dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z utratą dochodów w podatku od nieruchomości >

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych

To ważny dochód własny gmin, jednak zmiany prawne w tym zakresie – nigdy niezrekompensowane – powodują poważne straty. Już w roku 2019 spadły one w I półroczu o ponad 15% w porównaniu do r. 2018. W tym roku, w relacji do r. 2019, spadek sięga już 30%.

Dochód z podatku od środków transportowych, który przed rokiem wzrósł o ponad 5%, w tym roku spadł o prawie 4%.

Wpływy z tytułu komunikacji miejskiej przed rokiem w relacji do I półrocza 2018 roku były podobne, ale w roku bieżącym spadły w tym samy ujęciu aż o 27%.