W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Reguluje ono wysokość opłaty za przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego w danym roku. Premier podpisał je 13 stycznia.

 


Opłata niższa o 110 zł

Od 2020 r. opłata za udział w postępowaniu wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W tym roku urzędnicy zapłacą więc 520 zł. Jest to mniej o 110 zł w porównaniu z 2019 rokiem.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą zgłosić się pracownicy służby cywilnej, którzy pracują w służbie cywilnej co najmniej trzy lata lub uzyskali zgodę dyrektora generalnego urzędu na przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przed ich upływem, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach od podjęcia pracy w służbie cywilnej.

Trzeba też być magistrem lub mieć równorzędny tytuł zawodowy, znać co najmniej jeden język obcy z języków roboczych Unii Europejskiej lub arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski lub ukraiński. Być żołnierzem rezerwy lub nie podlegać powszechnemu obowiązkowi obrony.

Czytaj też: Płace w administracji wyższe i rosną szybciej niż w sektorze prywatnym

Sprawdzian w czerwcu w Warszawie

27 czerwca w Centrum Targowo-Kongresowym Global EXPO, przy ul. Modlińskiej 6D w Warszawie, odbędzie się sprawdzian w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Zarówno pracownicy służby cywilnej, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, jak i absolwenci KSAP mają czas na złożenie dokumentów do 31 maja.

Postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej prowadzi Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Formularz zgłoszenia dostępny jest w Internetowym Systemie Zgłoszeń.

Absolwenci KSAP składają wnioski o mianowanie w służbie cywilnej bezpośrednio do Szefa Służby Cywilnej, na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Formularz wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

Związany z mianowaniem status urzędnika służby cywilnej uprawnia do:

  • dodatkowego składnika wynagrodzenia, którego minimalna wysokość to ponad 900 zł brutto i który wzrasta wraz z nabywaniem kolejnych stopni służbowych,
  • dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze maksymalnie do 12 dni w roku,
  • uzyskania większej ochrony zatrudnienia i wynagrodzenia.

Więcej o postępowaniu kwalifikacyjnym i mianowaniu na stronie Serwisu Służby Cywilnej.