Prawo.pl
Włodarze jednostek samorządowych w większości przypadków zrezygnowali z zasiadania we władzach spółek komunalnych. Wiedzą, że może to przynieść konsekwencje w postaci utraty stanowiska. Jednak przepisy nadal nie są jasne - np. nie wiadomo czy zakaz dotyczy tylko spółek z udziałem gminy, czy także spółek gminnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.08.2019
Samorząd terytorialny
Rezygnacje z rozbudowy stadionu miejskiego w Płońsku, z nowych tramwajów w Bydgoszczy i Grudziądzu, przedszkoli w Ciechanowie i Miastku czy z boisk w Jaworze – to tylko niektóre skutki zmian podatkowych, w związku z którymi do samorządów trafi mniej pieniędzy. Miastom nie starczy też na drogi i wodociągi.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.08.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów

NIK: Bomby ekologiczne zagrażają mieszkańcom

Samorząd terytorialny Środowisko
Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi tzw. bomby ekologiczne wciąż mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Organy administracji publicznej nie znają faktycznej skali zanieczyszczeń i zagrożeń. System identyfikacji i usuwania nie funkcjonuje skutecznie ani na szczeblu centralnym ani w samorządach – ocenia Najwyższa Izba Kontroli.
Krzysztof Koślicki
05.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
W uchwale w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych rada gminy nie może formułować wymogów dotyczących minimalnej powierzchni użytkowej lokali prowadzących taką sprzedaż - stwierdził wojewoda lubelski.
Robert Horbaczewski
05.08.2019
Samorząd terytorialny
Związek Miast Polskich zabiega o uwzględnienie w mechanizmie stabilizacji ceny energii na drugie półrocze również spółek energetycznych, które są odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy, a które świadczą na rzecz samorządów usługę oświetlenia miejsc publicznych placów i dróg.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.08.2019
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach jest w interesie funkcjonariuszy i odpowiada treści konstytucji. Nie ma zagrożenia, że po wejściu w życie nowelizacji, służby zostaną upolitycznione. Funkcjonariusze będą mieć wybór, czy chcą należeć do jakiegoś związku, czy też zostać poza taką strukturą - podkreśla w rozmowie z Prawo.pl wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.
Paweł Żebrowski
05.08.2019
Policja
Po wydaniu przez sąd karny prawomocnego wyroku w sprawie o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zawiadamia starostę o wydanym orzeczeniu. Wówczas organ ma obowiązek skierować kierowcę na badania, aby psycholog ustalił ewentualne przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
04.08.2019
Samorząd terytorialny
Niska frekwencja wyborcza wynika z różnych przyczyn. Wśród nich wymienić należy nieprzyjazne zasady głosowania, brak odpowiednich kandydatów a przede wszystkim powszechne stereotypy. Aby zmienić podejście do głosowania, należy edukować dzieci i młodzież, że warto brać udział w tym święcie demokracji – podkreśla dr Maciej Borski.
Aleksandra Partyk
04.08.2019
Administracja publiczna RODO

Kobieta w ciąży zaskarży urząd za schody, jak nie znikną, będzie kara

Pomoc społeczna Administracja publiczna Budownictwo
Każdy, kto uzna, że nie może swobodnie skorzystać z usług publicznych, bo na przykład trudno mu wejść do budynku, może zaskarżyć niedostępną instytucję. Taki ogromny wpływ na zmiany w zakresie dostępności będą miały nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też starsi, kobiety ciężarne, rodzice z wózkami i inni, którzy mają tak zwane szczególne potrzeby.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.08.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna Budownictwo
Ministerstwo Infrastruktury nie planuje zmiany przepisów w sprawie korzystania z wózków rowerowych, bo uważa, że ta materia w przepisach uregulowana jest wystarczająco. W miejscowościach uzdrowiskowych problem jednak istnieje, a pojazdy takie są często przyczyną zagrożeń na drogach.
Robert Horbaczewski
03.08.2019
Administracja publiczna
Nowe przepisy, które w piątek przyjął Senat, mają ograniczyć nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.
Agnieszka Matłacz
02.08.2019
Pomoc społeczna
Senat uchwalił bez poprawek nowelizacje tzw. ustawy prądowej. W efekcie termin składania oświadczeń do sprzedawców energii został przedłużony do 13 sierpnia. Ma to umożliwić wielu firmom i instytucjom złożenie dokumentu, bez którego nie mogłyby liczyć na zamrożenie cen energii w drugim półroczu 2019 roku.
Jolanta Ojczyk
02.08.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Senat uchwalił bez poprawek ustawę, która uprości procedury wydawania decyzji środowiskowych. Sprawi, że inwestorzy nie będą musieli zabiegać o wypisy z rejestrów gruntów, etapowość przestanie być wymogiem do wydłużenia terminu ważności decyzji. Wprowadza też nową deficnicję strony postępowania, która wzbudza kontrowersje. 
Jolanta Ojczyk
02.08.2019
Środowisko Budownictwo
Od 1 września do 30 listopada 2020 roku przeprowadzony ma być w Polsce spis rolny. Senat bez poprawek przyjął ustawę w tej sprawie. Na prace spisowe w latach 2019-2021 będzie przeznaczone około 243 miliony złotych z budżetu państwa.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.08.2019
Administracja publiczna

Cała izba SN potwierdzi ważność wyborów - Senat poparł zmiany w Kodeksie wyborczym

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
O ważności wyborów prezydenta, do Sejmu, Senatu i do Parlamentu Europejskiego, a także o ważności referendum ogólnokrajowego rozstrzygać będzie cały skład "właściwej izby" Sądu Najwyższego - przewiduje nowelizacja Kodeksu wyborczego, którą w piątek bez poprawek przyjął Senat.
Krzysztof Sobczak
02.08.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Określa ona środki służące zapewnianiu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej i obowiązki podmiotów publicznych, nie tylko wobec niepełnosprawnych, ale też kobiet w ciąży, osób starszych i rodziców z wózkami.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.08.2019
Pomoc społeczna

Senatorowie za tworzeniem centrum usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Ustawa o centrach usług społecznych zakłada zapewnienie mieszkańcom kompleksowej organizacji usług społecznych. Centra będą mogły powstawać m.in. przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej. Centra Usług Społecznych mogą być tworzone dla jednej lub kilku gmin.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.08.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Wzmocnienie podmiotów zarządzających przystaniami i portami morskimi oraz usprawnienie funkcjonowania portów, a także możliwość uregulowania statusu dróg prowadzących do portów - przewiduje ustawa, którą poparł Senat.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.08.2019
Administracja publiczna
Zatwierdzony został plan finansowy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019 – informuje Ministerstwo Infrastruktury. Najwięcej dostanie Podlasie – prawie 25 milionów złotych i województwo lubelskie – ponad 24 miliony złotych. Samorząd będzie dopłacał do kwoty deficytu na danej linii nie mniej niż 10 procent.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.08.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Protestujemy przeciwko nierespektowaniu i niewykonywaniu przez władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Naczelnego Sądu Administracyjnego - napisali w specjalnej uchwale członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych. 
Krzysztof Sobczak
02.08.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Ustawa o Muzeum Westerplatte z podpisem prezydenta

Administracja publiczna Budownictwo
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której celem jest usprawnienie przygotowania i realizacji budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Specustawa określa zasady, warunki i tryb przygotowania inwestycji oraz organy właściwe.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.08.2019
Administracja publiczna Budownictwo

Nowe obowiązki gmin w ochronie ludności. Kto zapłaci?

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przewiduje nowe zadania dla samorządów. Ich realizacja wymagać będzie też nakładów finansowych. Na pokrycie tych kosztów, podobnie jak na dodatkowe obciążenie pracą muszą przygotować się urzędy gmin i miast.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.08.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Klub radnych powinien zgłosić nowego kandydata, jeżeli dotychczasowy nie uzyskał wymaganej większości głosów, aby zasiadać w komisji rewizyjnej. W sytuacji, gdy odmawia, uchwała w sprawie składu komisji może zostać podjęta bez uwzględnienia przedstawiciela tego klubu, a rada nie musi się obawiać zarzutu naruszenia prawa – wskazał WSA w Kielcach.
Dorian Lesner
02.08.2019
Samorząd terytorialny
Po zmianach w ustawie śmieciowej przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne. Są jednak wątpliwości, co w przypadku, gdy gmina objęła już takie nieruchomości swoim systemem – pisze Artur Modrzejewski.
Artur Modrzejewski
02.08.2019
Środowisko
Szkody wyrządzone Polsce podczas okupacji nie zostały przez ich sprawcę naprawione, to uniemożliwia nam uznanie kwestii reparacji za zamkniętą - stwierdził w czwartek minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef MSZ Niemiec Heiko Maas nie nawiązał do tej wypowiedzi.
Krzysztof Sobczak
01.08.2019
Administracja publiczna

Waldemar Kraska nowym wiceministrem zdrowia 

Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Senator Waldemar Kraska został w czwartek powołany przez premiera na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jak podało ministerstwo, będzie odpowiedzialny za ratownictwo medyczne i współpracę międzynarodową. Będzie też pełnomocnikiem rządu ds. Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Krzysztof Sobczak
01.08.2019
Administracja publiczna Opieka zdrowotna
Błędy popełnione we wnioskach o świadczenie rodzinne mogą opóźnić wypłatę pieniędzy. Resort rodziny podpowiada, jak uniknąć pomyłek. Od 1 sierpnia można już złożyć papierowy wniosek w urzędzie. Po rozszerzeniu formuły programu „Rodzina 500+” uprawnienie dotyczy łącznie ok. 6,8 mln dzieci.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.08.2019
Pomoc społeczna
Jednostka samorządu terytorialnego może uchwalić, że w przypadku równej liczby głosów decydujący będzie głos przewodniczącego komisji. Nie oznacza to, że ma on ich więcej niż pozostali członkowie tego gremium. Rozwiązanie to oznacza jedynie, że głos przewodniczącego będzie rozstrzygający.
Dorian Lesner
01.08.2019
Samorząd terytorialny
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych może się odbywać na dotychczasowych zasadach, co przewiduje nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Obecne przepisy stosuje się, jeśli gmina zawrze umowę przed dniem wejścia w życie ustawy. Ale na wejście w reżim starej ustawy pozwala już samo wszczęcie postępowania przetargowego.
Katarzyna Kubicka-Żach
01.08.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Powrót do pierwotnego rozdziału środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych - przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie wniosków złożonych przez straże za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, a nie przez gminy - zakłada nowelizacja ustawy. Sejm przyjął poprawki Senatu.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.07.2019
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski