Rada Ministrów wysłuchała w piątek informacji ministra funduszy i polityki regionalnej na temat podejmowanych i planowanych działań w związku z przygotowaniami do organizacji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.

Zachęta dla turystów i inwestorów

Światowe Forum Miejskie to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń poświęconych tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizacja tego forum w Katowicach w 2022 r. to wyjątkowa okazja do szerokiego zaprezentowania osiągnięć polskiego rządu i władz samorządowych w realizacji programów dotyczących polityki miejskiej. To również szansa na zachęcenie turystów do odwiedzania Polski, a inwestorów do inwestowania w naszym kraju.

Forum jest też jednym z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych przez UN-Habitat, agendę ONZ ds. Osiedli Ludzkich. Konferencja odbywa się co dwa lata i uczestniczy w niej od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy osób z ok. 170 krajów.

Zobacz też: Światowe Forum Miejskie pod egidą ONZ w 2022 roku będzie w Katowicach>>

Tysiące gości spodziewanych w Katowicach

W Katowicach spodziewanych jest nawet 25 tysięcy gości z całego świata. Forum gromadzi polityków, działaczy samorządowych, organizacje pozarządowe, naukowców i ekspertów z całego świata aktywnych w sferze szeroko pojętej gospodarki i polityki miejskiej.

Priorytetem na najbliższe miesiące będzie zawarcie umowy z UN-Habitat, którą Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chciałoby podpisać do końca 2020 r., a także zabezpieczenie środków w budżecie państwa na lata 2021-2022 na organizację tego wydarzenia.