Związek Miast Polskich informuje po spotkaniu z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem na temat rządowego programu budowy za blisko 28 mld zł stu obwodnic, że powstanie nowy rządowy program dedykowany obwodnicom miast budowanym w ciągu dróg wojewódzkich.

 

Najwięcej pytań ze strony samorządów dotyczyło tych inwestycji, które nie znalazły się w puli stu obwodnic przeznaczonych do realizacji w ciągu najbliższych 10 lat. Obecnie na liście rezerwowej są 53 zadania, ułożone alfabetycznie. Samorządowcy chcieli wiedzieć, jaką mają one szansę na budowę i jakie będą kryteria wyboru.

Rozstrzygane są kolejne przetargi

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że ruszają kolejne przetargi na zadania z Programu budowy 100 obwodnic - w minionym tygodniu uruchomione zostały cztery postępowania przetargowe na dokumentację i realizację dróg i ogłoszone zostały przetargi dla obwodnic Kołbaskowa, Siedlec, Osieka i Smolajn.

Zobacz też: Samorządy chcą jeszcze rozmawiać o programie budowy obwodnic>>

Zdaniem wiceministra z oszczędności na przetargach uda się wybudować kolejne obwodnice. Jednak program jest na razie w początkowej fazie realizacji, stąd trudno zadeklarować, konkretnie - kiedy, ile i które inwestycje zostaną zrealizowane. Samorządowcy są raczej sceptyczni, jeśli chodzi o możliwość budowy obwodnic z oszczędności przy przetargach, apelowali więc o szukanie nowych źródeł finansowania tych inwestycji.

Rekomendacją po spotkaniu dla samorządowców, których obwodnice znalazły się na liście rezerwowej, jest dobra współpraca z oddziałami regionalnymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ustalono, że warto rozmawiać zarówno na temat przebiegu danej obwodnicy, jak i ewentualnego udziału finansowego samorządu czy wkładu własnego, np. w formie przygotowania części niezbędnej dokumentacji czy przygotowania planów zagospodarowania przestrzennego.