Zarządzanie Pasem Drogowym to jednodniowa konferencja poświęcona najbardziej aktualnym, powszechnym i budzącym największe wątpliwości zagadnieniom związanymi z tą tematyką.

 

Więcej na temat konferencji poświęconej zarządzaniu pasem drogowym>>

 

Zróżnicowana odpowiedzialność poszczególnych podmiotów

 

- Podczas konferencji omówimy kilka ciekawych problemów związanym z zarządzaniem pasem drogowym - tłumaczy Robert Suwaj, profesor Politechniki Warszawskiej i adwokat w kancelarii Suwaj Zachariasz, jeden z prelegentów. Dotyczą różnych płaszczyzn, chodzi m.in. o porozumienia:

 1. pomiędzy zarządcami dróg w zakresie porozumień o przekazywaniu zadań oraz tzw. kaskadowego przeniesienia kategorii drogi z krajowej na wojewódzką, z wojewódzkiej na powiatową a z powiatowej na gminną, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego KP2/13,
 2. pomiędzy zarządcami a właścicielami gruntów sąsiednich, a także budowlami zajmującymi pas drogowy na prawach wyłączności (np. zagrodzone lub zabudwoane części pasa drogowego, które mogą podlegać zasiedzeniu), a także w zakresie odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi,
 3. pomiędzy zarządcami a inwestorami co do zakresu i formy zmian w organizacji ruchu drogowego w związku z planowaną inwestycją, a także
 4. pomiędzy zarządcami a podmiotami nielegalnie zajmującymi pas drogowy w zakresie tego czy orzekać o przywróceniu pasa drogowego czy od razu nakładać kary za nielegalne zajęcie, a także w zakresie potencjalnych ulg w wykonywaniu takiej kary (umorzenie w całości lub w części, odroczenie terminu lub rozłożenie na raty).
 
 
 

Udział w webinarze mogą brać przede wszystkim:

 •     zarządcy dróg (GDDKiA – oddziały i rejony, zarządy wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gminne, wójtowie, burmistrzowie),
 •     deweloperzy i firmy budowlane,
 •     przedsiębiorcy sieciowi (energetyczni, gazowi, wodno-kanalizacyjni, telekomunikacyjni),
 •     przedstawiciele jednostek gminnych, spółek komunalnych, przedsiębiorcy, zajmujący się odbieraniem odpadów przy pomocy kontenerów.

 

 

Wśród prelegentów udział weźmie:

 • 6 praktyków, zajmujących się problemami pasa drogowego,
 • 5 nauczycieli akademickich,
 • 3 sędziów sądów administracyjnych (WSA i NSA),
 • 3 adwokatów zajmujących się nieruchomościami,
 • 3 doktorów nauk prawnych,
 • 2 profesorów prawa publicznego z wiodących uczelni.