Dokument określa cele i priorytety inwestycyjne w zakresie budowy obwodnic miast na sieci dróg krajowych. Wskazuje również źródła finansowania oraz listę zadań inwestycyjnych kierowanych do realizacji. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu, przesyłając go na adres e-mail: konsultacje100@mi.gov.pl lub drogą pocztową na adres Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa. Można też go złożyć osobiście w kancelarii resortu lub składając ustnie do protokołu w MI ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 57a w godz. 9.00-15.00).

 

Małgorzata Izabela Ofiarska, Zbigniew Ofiarski

Sprawdź  
POLECAMY

Stan prac nad budową obwodnic

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Dla części obwodnic opracowano już dokumentację niezbędną do rozpoczęcia inwestycji, dla części jest prowadzony proces przygotowawczy. Są też takie zadania, dla których przygotowania dopiero się rozpoczną.

Czytaj też: Po wyroku TSUE samorządowcy obawiają się rozjeżdżenia dróg

Finansowanie programu

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji.

Czytaj w LEX: Określanie wartości rynkowej gruntów przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne >

Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Opis projektowanych obwodnic z podziałem na województwa dostępny jest TUTAJ na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Materiały związane z programem – projekty, formularz zgłaszania uwag i inne są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury TUTAJ.

Sprawdź w LEX:

Małgorzata Izabela Ofiarska, Zbigniew Ofiarski

Sprawdź  
POLECAMY