Chodzi o wnioski zgłoszone do dofinansowania w naborze przeprowadzonym od 13 marca do 12 kwietnia 2019 r. Minister infrastruktury przekazał już wojewodom zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań gminnych oraz zadań powiatowych do dofinansowania ze środków Funduszu.

 


Samorządowcy długo czekali na decyzję szefa rządu w tej sprawie. Zwracali uwagę, że przez opóźnienie decyzji nie zdążą przeprowadzić przetargów i wydać środków w tym roku. Zarzucali także brak transparentności przy podziale na szczeblu premiera. Chodziło im o to, że zaakceptowane wcześniej przez wojewodów wnioski - wojewodowie mieli czas na weryfikację do 15 lipca – zostają potem na poziomie premiera zmieniane. Podkreślali, że nie było tak w poprzednich latach, kiedy listy ustalane przez wojewodów się nie zmieniały. W tym roku wiele samorządów, które były wybrane do dofinansowania, realizowało już inwestycje z własnych środków.

Czytaj też: Pieniądze na Fundusz Dróg Samorządowych na 2020 rok rozdzielone >>

Ile zadań będzie dofinansowanych?

Na listach podstawowych zadań rekomendowanych do dofinansowania znajduje się łącznie 3 220 zadań, w tym 812 zadań powiatowych i 2 408 zadań gminnych. Na listach rezerwowych znajduje się 681 zadań, w tym 72 powiatowe i 609 gminnych, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach oszczędności uzyskanych na listach podstawowych.

Premier podkreślił, że „zaspokojono wszystkie wnioski, które spłynęły z województw”. Jak poinformował Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i rozwoju, premier wprowadził na listach zmiany polegające na zwiększeniu dofinansowania, przeniesieniu zadań z list rezerwowych na podstawowe lub dodaniu nowych zadań. Żadne z zadań, znajdujących się na listach przekazanych przez wojewodów, nie zostało usunięte, ani nie była zmniejszona kwota dofinansowania.

Listy zatwierdzonych zadań dostępne są na stronach urzędów wojewódzkich.

Fundusz narzędziem walki z wykluczeniem komunikacyjnym

Przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury Fundusz Dróg Samorządowych, z którego w ciągu 10 lat - do 2028 roku - do samorządów trafi 36 mld zł jest jednym z rządowych filarów walki z wykluczeniem komunikacyjnym jest.

Do tej pory dla wielu powiatów i gmin zbyt niskie dochody były przeszkodą dla realizacji koniecznych inwestycji. Nowością jest to, że z FDS możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co ma pozwolić na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Co ważne, biedniejsze samorządy mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości nawet 80% wartości realizowanych zadań.

Środki Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczane na:

  • dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych;
  • dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.