Jak podkreślają samorządowcy dużo czasu zajmuje przeprowadzenie procedur przetargowych, ewentualne odwołania czy znalezienie wykonawców. Jeszcze nie zdarzyło się ich zdaniem, aby tak długo trzeba było czekać na rozporządzenie ws. podziału rezerwy subwencji na drogi.

Czytaj też: Rząd opóźnia dotacje - koszty budowy dróg mogą być wyższe>>

Na ostatecznej liście propozycji dofinansowania znalazły się 124 zadania. Samorządy zwracają się z apelem o szybkie działanie Ministerstwa Finansów i przekazanie informacji do poszczególnych samorządów o dofinansowaniu, aby mogły rozpoczynać prace związane z zaplanowanymi przedsięwzięciami drogowymi.

 

Potrzeba więcej czasu na organizację przetargów

Jeśli przetargi trzeba organizować w krótkim czasie od ogłoszenia decyzji, kto otrzyma pieniądze, może dojść do sytuacji, że producenci podwyższają ceny. Powodem jest ich nieprzygotowanie – np. nie dysponują potrzebną liczbą urządzeń czy produktów, albo nie są też gotowi na szybką dostawę.

Dotacje są przydzielane na dany rok budżetowy. Według samorządowców rozstrzyganie o podziale pieniędzy w pierwszym kwartale lub na początku drugiego kwartału roku umożliwia np. powtarzanie przetargów.

Lista propozycji dofinansowania dostępna jest TUTAJ