Wkrótce minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dołączenie do Wspólnoty miało również  wymiar ekonomiczny, bo unijne pieniądze zmieniły oblicze naszego kraju. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wylicza, że bilans członkostwa to ponad 200 tysięcy inwestycji o wartości 675 miliardów złotych.

Wpłacamy i wypłacamy i wychodzimy na plus

Każde z państw członkowskich odprowadza do wspólnego budżetu określoną sumę pieniędzy, która jest następnie rozdzielana np. w formie dotacji dla przedsiębiorstw, dofinansowania ważnych inwestycji publicznych czy projektów naukowych i edukacyjnych. W przypadku Polski bilans tej wymiany jest bardzo korzystny – z budżetu UE otrzymujemy więcej pieniędzy, niż do niego wpłacamy. Do końca roku 2018 Polska osiągnęła dodatnie saldo na poziomie 107,4 miliardów euro i jesteśmy na pierwszym miejscu pośród wszystkich państw członkowskich UE.

Wyrównywaniu różnic rozwojowych służy polityka spójności - najbardziej proinwestycyjna polityka UE. Polska jest beneficjentem już trzeciej puli unijnych funduszy. MIiR podkreśla, że korzystaliśmy z unijnych budżetów na lata: 2004-2006, 2007-2013, nadal korzystamy z tego na lata  2014-2020. Europejskie pieniądze przekładają się na osiągnięcie wyższego tempa wzrostu gospodarczego.

O ile jeszcze w 2004 roku PKB per capita wynosił w Polsce niespełna połowę średniej unijnej, to w 2017 roku zbliżył się do 70 procent.  Szacuje się, iż około 2020 roku Polska ma szansę osiągnąć około 75 procent średniego poziomu PKB per capita dla Unii Europejskiej. 

 

Nowe drogi, ekologiczne autobusy, czy zmodernizowane i nowo powstałe  przedszkola

Największy, około 36-proc., udział w wykorzystaniu dofinansowania UE miały projekty z zakresu poprawy dostępności terytorialnej np. budowa dróg, kolei i infrastruktury lotniczej. Istotne miejsce, bo aż 19 proc., zajął także rozwój kapitału ludzkiego poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, rozwój żłóbków i przedszkoli. Na kolejnych miejscach są inwestycje w przedsiębiorczość, innowacyjność oraz badania i rozwój oraz ochronę środowiska - 17 i 12 proc. 

Czytaj też: W czerwcu decyzja o wiązaniu funduszy UE z praworządnością>>

Wśród wykonanych inwestycji resort wymienia:

  • Blisko 15,5 tysiąca kilometrów wybudowanych i zmodernizowanych autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
  • Prawie 4,5 tysiąca wybudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych.
  • Niemal 60 tysięcy projektów w przedsiębiorstwach za 146, 5 miliardów złotych.
  • Ponad 7,5 tysiąca kilometrów sieci wodociągowej.
  • Przeszło 450 nowych oczyszczalni ścieków.
  • Ponad 3 tysiące ekologicznych autobusów, tramwajów i trolejbusów jeżdżących po ulicach polskich miast.