Zarząd Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej po raz kolejny pozytywnie ocenia podwyższenie środków finansowych w nowo wdrażanym programie Funduszu Dróg Samorządowych. Zdaniem przedstawicieli gmin wiejskich realizacja tego wsparcia na poziomie określonym w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej w wielu gminach i powiatach.

Jednak w trakcie opiniowania projektu nowej ustawy korporacja wnosiła do jej treści kilka uwag, z których nie wszystkie zostały uwzględnione. ZGW RP wystosował pismo do prezesa Rady Ministrów, w którym apeluje o przyspieszenie zatwierdzania listy wniosków, które zostaną objęte wsparciem finansowym.

 

Zatwierdzanie wniosków dla regionów osobno

Potrzebę przyspieszenia procedur ZGW RP uzasadnia późnym ogłoszeniem naboru wniosków do realizacji. Czytaj więcej TUTAJ Rząd opóźnia dotacje - koszty budowy dróg mogą być wyższe. A, jak podkreślają, większości samorządów, zarówno gminnych, jak i powiatowych, zależy na realizacji zadań drogowych jeszcze w tym roku.

Korporacja prosi o zatwierdzanie list wniosków dla poszczególnych województw oddzielnie – by nie wstrzymywać rozpoczęcia realizacji zadań w tych regionach, które szybciej dokonały oceny wniosków.

Samorządy zainwestowały, teraz mogą stracić

Związek zauważa też, że niepokojącym sygnałem są zmiany na listach podstawowych wniosków złożonych przez gminy i powiaty jeszcze w poprzednim naborze z września 2018 roku. Wnioski te znajdowały się na listach podstawowych wojewodów, w związku z czym samorządy nie chcąc tracić czasu rozpoczęły prace inwestycyjne.

Czytaj też: Starosta wyszedł na drodze jak Zabłocki na mydle>>