Jak podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dzięki rządowemu wsparciu dla samorządów możliwe będzie zachowanie sieci drogowej we właściwym stanie i zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z niej mieszkańcom. Dla wielu powiatów i gmin zbyt niskie dochody były dotychczas przeszkodą dla realizacji koniecznych inwestycji.

 

Od czego zależy podział środków?

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

- Nowością jest także to, że FDS jest stabilnym programem obliczonym na wiele lat, z którego możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. W ciągu 10 lat na zadania infrastrukturalne realizowane przez samorządy przeznaczymy 36 mld zł – mówi.

Czytaj też: Samorządy: Podział środków na drogi powinien być szybszy i przejrzysty>>

Podział środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok

Województwo dolnośląskie 

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego, wyniesie 125 239 141,14 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 50 944 735,38 zł.

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego, wyniesie 151 792 638,05 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 61 746 157,85 zł.

Województwo lubelskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego, wyniesie 258 131 853,01 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 105 002 787,67 zł.

Województwo lubuskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego, wyniesie 82 633 256,17 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 33 613 527,93 zł.

Województwo łódzkie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego, wyniesie 144 822 298,30 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 58 910 765,41 zł.

Województwo małopolskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego, wyniesie 180 527 466,10 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 73 434 901,46 zł.

Województwo mazowieckie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego, wyniesie 301 320 526,50 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 122 571 061,63 zł.

Województwo opolskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa opolskiego, wyniesie 57 115 114,12 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 23 233 266,76 zł.

Województwo podkarpackie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego, wyniesie 163 631 462,00 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 66 561 950,65 zł.

Województwo podlaskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego, wyniesie 201 363 798,17 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 81 910 697,56 zł.

Województwo pomorskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego, wyniesie 125 959 443,06 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 51 237 739,55 zł.

Województwo śląskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa śląskiego, wyniesie 141 933 503,52 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 57 735 662,44 zł.

Województwo świętokrzyskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego, wyniesie 145 107 232,07 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 59 026 670,68 zł.

Województwo warmińsko-mazurskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego, wyniesie 167 779 567,60 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 68 249 315,64 zł.

Województwo wielkopolskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego, wyniesie 228 289 791,13 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 92 863 643,85 zł.

Województwo zachodniopomorskie

 • Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego, wyniesie 105 602 909,02 zł;
 • Limit na dofinansowanie zadań wieloletnich wynosi 42 957 115,53 zł.

 

Minister dokonuje podziału środków na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa. Następnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysokości środków FDS, wojewodowie ogłoszą nabory wniosków na 2020 rok.

Czytaj w LEX: Czy finansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, w zakresie zadań mostowych, podlega wyłącznie budowa mostów? >