Do załatwiania spraw przez internet konieczne jest posiadanie e-dowodu, profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, które pozwalają potwierdzić tożsamość.

Zgłoszenie online narodzin dziecka

Resort przypomina, że rodzice w ciągu 21 dni od otrzymania karty urodzenia powinni zgłosić narodziny dziecka. Wtedy dziecku oficjalnie nadaje się imię, numer PESEL, można je też zameldować.

Dzięki e-usłudze Zgłoś urodzenie dziecka można to zrobić bez wizyty w urzędzie, nie wychodząc z domu. Potrzeba tylko profilu zaufanego (PZ) i komputera lub smartfona z dostępem do internetu.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego - w marcu, kwietniu i maju w Polsce w sumie urodziło się 85 100 dzieci. Ponad połowę z nich – 43 308 – rodzice zgłosili bez wizyty w urzędzie. Resort przytacza, że w poszczególnych miesiącach było tak: marzec – w Polsce urodziło się 27 600 dzieci. 11 171 (40,47%) z nich rodzice zgłosili online. Kwiecień – 28 500 urodzeń, z czego 17 231 (60,45%) zarejestrowana przez internet. Maj – 29 tysięcy nowych obywateli i 14 906 (51,4%) internetowych wniosków.

Więcej informacji o zgłoszeniu dziecka online tutaj na portalu ministerstwa

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Dokonanie zgłoszenia utraty dowodu osobistego najszybsze będzie przez internet. Trzeba to zrobić w jak najkrótszym czasie, bo przejęcie przez inną osobę może wiązać się np. z wzięciem kredytu na nazwisko osoby widniejącej na dokumencie.

Jeśli zaginiony dokument był wyrobiony niedawno, czyli jest e-dowodem, najpierw można go zawiesić na 14 dni, także jest to też możliwe przez internet.

Ze statystyk resortu wynika, że dowody giną najczęściej w weekendy. Od początku wakacji 6232 Polaków zgłosiło przez internet zaginięcie dowodu osobistego. Rok temu, w tym samym czasie, z tej możliwości skorzystało ponad dwa razy mniej osób.

Aby zgłosić utrate dowodu online, należy na portalu GOV.pl wybrać e-usługę „Zgłoś utratę lub uszkodzenie swojego dowodu osobistego – unieważnij dowód”. To usługa, którą przygotowano dla właścicieli tradycyjnych dokumentów, bez warstwy elektronicznej, odebranych przed 4 marca 2019 r.

Szczegółowa instrukcja, jak zgłosić utratę dowodu online dostępna jest tutaj na stronie resorty cyfryzacji

Pełen wykaz spraw, jakie można załatwić zdalnie jest przedstawiony na portalu gov.pl.