Wnioski można składać za pośrednictwem wojewodów. Następnie wojewoda przekazuje informację o kwocie wnioskowanego wsparcia w podziale na poszczególne jednostki do Prezesa Rady Ministrów do 17 sierpnia 2020 r. Pieniądze mają trafić na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu 2020 r.

– Dystrybucja 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów została obliczona wg specjalnego algorytmu. Szczególne wsparcie dostaną gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które – bez względu na rozmiar – dostaną po co najmniej 0,5 mln zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dostarczy władzom lokalnym kapitał inwestycyjny. Pieniądze te będzie można wydać na dowolny wybrany cel – szkołę, żłobek, przedszkole czy drogę, tabor komunikacji miejskiej lub szpital. Mówimy więc o inwestycjach, które zdecydowanie poprawią jakość życia lokalnych społeczności – mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wiele gmin i powiatów ma bowiem problem z wkładem własnym do inwestycji, a środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwolą im na realizację zadań inwestycyjnych.

Zobacz w LEX i pobierz potrzebne wnioski: Do 10 sierpnia samorządy mogą składać wnioski o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych >

– 40% publicznych wydatków inwestycyjnych pochodzi właśnie z samorządów. To z jednej strony wsparcie lokalnego rozwoju, a z drugiej firm, które realizują te inwestycje. Chcemy, by samorządy, mimo pandemii stale się rozwiały – dodaje wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Kluczowe założenia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  • wsparcie udzielane będzie na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody.
  • wiele gmin i powiatów ma problem z wkładem własnym do inwestycji, a środki z Rządowego  Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwolą im na realizację zadań inwestycyjnych.
  • pieniądze przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje. Takie jak szkoły, przedszkola, żłobki, wodociągi i kanalizacja, szpitale, domy pomocy społecznej, chodniki czy remonty. A także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. To także wsparcie dla tysiąca firm i setek tysięcy pracowników.
  • tarcza dla samorządów to również program wsparcia dla polskich małych i średnich firm, które realizują zadania inwestycyjne samorządów. To kolejny zastrzyk pieniędzy, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także rozwój przedsiębiorstw.

Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł. Ponad 2,6 mld złotych z puli 5 mld zł trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Pieniądze będą przyznawane gminom i powiatom w formie przelewów, na ich wniosek – bez zbędnej biurokracji. Ministerstwo podkreśla, że to bezprecedensowe wsparcie dla każdej gminy i powiatu w kraju.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

 

Ze względu na wysokie zapotrzebowanie na wsparcie finansowe samorządów rząd poinformował, że przeznaczy dodatkową pulę środków w wysokości 6 mld zł. Jak podano, będą one przekazywane na konkretne inwestycje. Dodano, że nabór wniosków będzie ogłaszać premier, co najmniej 30 dni przed dniem upływu składania wniosków. W 2020 r. będą to minimum dwa terminy.

Czytaj też: Rząd potwierdza prace nad podziałem Mazowsza >

Decyzję o przyznaniu środków będzie podejmować Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji specjalnej komisji. W jej skład wejdą przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja będzie podejmowana w terminie 30 dni od przekazania wniosków Prezesowi Rady Ministrów.

Czytaj w LEX: Pakiet osłonowy dla samorządów w tarczy antykryzysowej 4.0 >

Szczegóły wysokości wsparcia dla danego samorządu można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/rozwoj/wyszukiwarka-funduszu-inwestycji-lokalnych