Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, zaproponowany przez senatorów z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, zakłada zmniejszenie z 60 do 40% limitu udziału środków jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu przedsięwzięć dotowanych z budżetu UE, od którego stosuje się wyłączenie z indywidualnego wskaźnika zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj też: Gminy wiejskie obawiają się mniejszego wsparcia z UE

 

Obecnie unijne dofinansowanie wynosi średnio 40–50% kosztów realizacji projektu, co powoduje, że nie są one wyłączane z indywidualnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ma się przyczynić do większego wykorzystania przez samorządy środków UE, a także zachęcić do długofalowych inwestycji. Według autorów projektu, pozytywnym efektem nowych przepisów będzie poprawa zdolności JST do pozyskiwania środków na inwestycje z Unii Europejskiej.