Milion wpisów Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) w 45 dni, czyli ponad 22 tysiące dziennie - informuje Ministerstwo CyfryzacjiTo rejestr, dzięki któremu urzędnicy mają zawsze aktualne dane kontaktowe obywateli, uruchomiony został 22 grudnia 2019 r.

 

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk

Sprawdź  
POLECAMY

Dobrowolnie i bezpłatnie

- Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Zadaniem Rejestru jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami po to, by usprawnić realizację usług i umożliwić szybką komunikację – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Obywatele podają najczęściej numer telefonu i adres e-mail. Resort przedstawia argumenty, dlaczego warto być w RDK. Dzięki rejestrowi urzędy z wyprzedzeniem mogą informować np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, przysługujących świadczeniach czy zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu.

Zobacz wzory dokumentów w LEX:

RDK/W/2 Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru danych kontaktowych za pomocą urządzeń teletransmisji danych >

RDK/W/1 Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych / o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych / o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych >

Bez oficjalnych dokumentów

Na podane adres email i numer telefonu nie wpłyną oficjalne dokumenty. Rejestr służy wyłącznie powiadamianiu.

Dane można w każdej chwili zmienić lub usunąć. W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail, należy pamiętać o ich aktualizacji.

Czytaj też: Jeszcze w tym roku roku prawo jazdy w telefonie 

Bezpieczeństwo danych jest gwarantowane

Przekazując swoje dane do RDK, nie trzeba obawiać się o ich bezpieczeństwo. Dostęp do nich mają wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy. Do dnia uruchomienia RDK ponad 2000 pracowników urzędów uzyskało odpowiednie certyfikaty. Nie ma więc ryzyka, że adres e-mail i numer telefonu wpadną w niepowołane ręce.

Czytaj w LEX: Jak przygotować się na kontrolę inspektorów UODO w zakresie zgodności wykorzystywanego monitoringu wizyjnego z przepisami RODO >

Jak przekazać swoje dane do RDK?

Najszybciej jest zrobić to online. Na portalu GOV.PL można skorzystać z usługi Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Potrzebny będzie profil zaufany. Można do założyć na www.pz.gov.pl

Swój numer telefonu i adres email można przekazać do RDK telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Należy wpisać dane w odpowiednie pola, zalogować się profilem zaufanym, potwierdzić dane kodami, które otrzyma się emailem i sms-em. Kody są ważne przez 24 godziny, używa się ich, korzystając z usługi Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK).

Swoje dane do RDK można przekazać także, wypełniając formularz dostępny w każdym urzędzie gminy.

Budowa Rejestru Danych Kontaktowych - w ramach Systemu Rejestrów Państwowych - została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk

Sprawdź  
POLECAMY