Telefon i mail podamy i aktualizujemy

Dane kontaktowe, m.in. numer telefonu, adres e-mail, a w przyszłości elektroniczny adres do doręczeń będzie można przekazać do rejestru i aktualizować dobrowolnie – przy użyciu e-usługi lub podczas załatwiania spraw w urzędzie. Rejestr Danych Kontaktowych prowadzony przez ministra cyfryzacji, będzie częścią Systemu Rejestrów Państwowych, a jego powstanie jest związane z projektem Rozwój SRP. Obecnie urzędy nie mają prawa tworzyć takiej bazy, ani korzystać z danych przekazanych np. innemu urzędowi czy w innej sprawie.

Dane zgromadzone w RDK będą podstawą do działania e-usług związanych z innymi rejestrami (np. Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Dokumentów Paszportowych), służących do informowania obywatela o zmianach statusu realizowanych spraw administracyjnych. Dzięki RDK otrzymać będzie można przypomnienie np. o zbliżających się terminach wygaśnięcia ważności dokumentów. Zbiór usług, które będą mogły korzystać z danych kontaktowych zawartych w rejestrze, będzie się systematycznie powiększał.

 

Podajemy kontakt na raz i wiele razy

Obecnie obywatele przy okazji realizacji różnych spraw urzędowych są proszeni o pozostawienie danych kontaktowych, takich jak numer telefonu czy adres email, które są wykorzystywane przez urzędników, ale tylko w danej sprawie.

Problemem, który należy rozwiązać jest według resortu cyfryzacji  gromadzenie w różnych rejestrach publicznych tych samych danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, itd.).

Organy prowadzące te rejestry oczekują od obywatela dostarczenia takich samych danych (lub dostarczenia zaświadczeń na potwierdzenie ich prawdziwości), mimo, iż dane te zostały już zgromadzone i są przetwarzane przez inne organy administracji publicznej.

Zobowiązywanie obywateli do przenoszenia danych pomiędzy organami administracji publicznej znacznie wydłuża prowadzone postępowania przez administrację publiczną, w stosunku do wariantu, w którym przekazywanie niezbędnych danych następowałoby w czasie rzeczywistym pomiędzy systemami teleinformatycznymi administracji publicznej. Obecnie znaczna część rejestrów publicznych przetwarzających dane osobowe osób fizycznych pobiera dane z rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, natomiast nie traktuje tych danych, jako źródła aktualizacji tych rejestrów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, będący podstawą prawną dla funkcjonowania RDK, został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Po uzgodnieniach komitetów i komisji projekt ustawy trafi pod obrady Rady Ministrów.

Czytaj też: W rejestrze PESEL dane rodziców i dzieci mogą być automatycznie powiązane

 

Projekt Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (Rozwój SRP) realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Obejmuje modernizację istniejących rejestrów, zbudowanie nowych oraz określenie standardów tworzenia i dodawania przyszłych rejestrów państwowych. Zakłada stworzenie lub modyfikację 19 e-usług bazujących na SRP, a jego celem jest m.in. usprawnienie komunikacji między obywatelami a administracją publiczną i przyspieszenie realizacji spraw.

 

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Mirosław Karpiuk

Sprawdź  
POLECAMY