Powiązania parentyzacyjne

Jak przypomina resort cyfryzacji, rodzice w różnych sytuacjach potrzebują udowadniać relacje pokrewieństwa ze swoimi dziećmi, m.in. podczas wnioskowania o środki z programu Rodzina 500+ czy innych programów pomocowych państwa.

Parentyzacja ma być środkiem na uproszczenie tej formuły. Nowa funkcja w Systemie Rejestrów Państwowych sprawia, że tworzenie powiązania parentyzacyjnego dzieje się automatycznie po wprowadzeniu przez urzędnika numeru PESEL rodziców przy akcie urodzenia w module BUSC i danych urodzenia w rejestrze PESEL.

 

Modernizacja i budowa rejestrów

W module BUSC powiązania parentyzacyjne zachodzą przy okazji sporządzenia aktu urodzenia czy zmiany danych przy akcie urodzenia. Przy sporządzeniu aktu urodzenia powiązanie parentyzacyjne zachodzi, gdy są spełnione dwa warunki: dziecko ma nadawany numer PESEL i jest podany PESEL przynajmniej jednego z rodziców.

Czytaj też: Kolejna aktualizacja Systemu Rejestrów Państwowych poprawi pracę urzędników

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, prowadzony obecnie program rozwoju SRP ma strategiczne znaczenie dla państwa. W jego ramach zostaną zmodernizowane istniejące rejestry, zbudowane nowe oraz zostaną określenie standardy tworzenia i dodawania przyszłych rejestrów państwowych. Już trwają prace nad stworzeniem dwóch nowych rejestrów: dokumentów paszportowych i danych kontaktowych oraz nad nowymi e-usługami. Prowadzone są również prace nad ulepszeniem bazy PESEL oraz Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Zobacz też: Rejestry publiczne