Zespół Centralnego Ośrodka Informatyki informuje, że 13 września planowane jest wdrożenie SRP w wersji 1.12.2.5. Aktualizacja ma poprawić jakość pracy w aplikacji ŹRÓDŁO.

Modyfikacje obejmą moduły bazy urzędów stanu cywilnego (BUSC), rejestru dowodów osobistych (RDO) oraz rejestru PESEL. COI podkreśla, że wdrożenie będzie wiązało się z niedostępnością systemu. „Przerwa w działaniu nastąpi w czwartek, 13 września ok. godz. 21:00 i skończy w piątek, 14 września ok. godz. 4:00” – informuje COI w komunikacie.

Wśród zmian w zakresie PESEL są m.in. poprawa funkcjonalności wymeldowania z pobytu stałego bez jednoczesnego zameldowania, poprawa funkcjonalności automatycznego ustalania stanu cywilnego po zmianach stanu cywilnego u współmałżonka oraz poprawki dotyczące spacji w adresach zameldowania.

Poprawki dotyczące BUSC mają wprowadzić m.in. rozszerzenie funkcjonalności modyfikacji numeru PESEL w danych przy akcie urodzenia o możliwość usunięcia numeru PESEL oraz ulepszenie  prezentacji listy komunikatów walidacyjnych przy wgrywaniu plików o niepoprawnym formacie.


W zakresie RDO modyfikacje dotyczą m.in. poprawy błędu technicznego po potwierdzeniu akcji unieważnienia ręcznego dowodu bez wybrania przyczyny oraz  zmiany komunikatu po wybraniu akcji "Bez rozpoznania" na wniosku o dowód osobisty.


ŹRÓDŁO to bezpłatny program do edycji oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych, stworzony w ramach programu pl.ID. Aplikacja obsługuje wszystkie wymagane polskim prawem działania w zakresie rejestru PESEL, dowodów osobistych i stanu cywilnego. Narzędzie umożliwia również realizację zadań Systemu Odznaczeń Państwowych oraz Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Z aplikacji korzystają urzędnicy w gminach i urzędach stanu cywilnego.

Czytaj też: COI wdraża drugi etap masowej migracji projektów aktów stanu cywilnego