Czy od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje konkurs na stanowisko kierownicze urzędnicze w jednostce...
Michał Culepa
14.04.2009
Samorząd terytorialny

Gmina spodkobiercą

Samorząd terytorialny
Jednym z dochodw gminy, o ktrych traktuje ustawa o samorządzie gminnym, są spadki. Spadki mogą być...
Wiesław Śniecikowski
08.04.2009
Samorząd terytorialny

Przekazanie nieruchomości

Samorząd terytorialny
Gmina posiada w swoich księgach rachunkowych nieruchomość, w ktrej znajduje się kino. W jaki sposb,...
Edward Tomczyk
07.04.2009
Samorząd terytorialny

Siłownie wiatrowe

Samorząd terytorialny
Polski system prawa nie zna definicji legalnej siłowni wiatrowej czy elektrowni wiatrowej....
Michał Behnke
06.04.2009
Samorząd terytorialny
Dobrowolna wspłpraca samorządw stanowi jedno z możliwych rozwiązań problemw wynikających z...
Marta Lackowska
02.04.2009
Samorząd terytorialny
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osb innych, niż ubezpieczeni,posiadających obywatelstwo...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
02.04.2009
Samorząd terytorialny
Sołectwo, jako jednostka pomocnicza gminy, może i powinno być przez nią wyposażane w niezbędne...
Edward Tomczyk
01.04.2009
Samorząd terytorialny
1 kwietnia 2009 r. weszła w życie nowa ustawa regulująca organizację terenowych organw...
Bartosz Starczewski
01.04.2009
Samorząd terytorialny
Czy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wjt ma obowiązek przekazywać...
Jakub Mazurkiewicz
31.03.2009
Samorząd terytorialny
31 marca 2009 r. weszła w życie istotna nowelizacja ustawy Prawo działalności gospodarczej, ktra...
Bartosz Starczewski
31.03.2009
Samorząd terytorialny
Ostatnia nowelizacja przepisw ustawy Prawo zamwień publicznych przyniosła istotne zmiany w zakresie...
Małgorzata Stręciwilk
30.03.2009
Samorząd terytorialny

Służba przygotowawcza

Samorząd terytorialny
Z jakiego przepisu można wywieść, czy dla pracownika zatrudnionego w urzędzie gminy na podstawie...
Michał Culepa
27.03.2009
Samorząd terytorialny
Czy sprawozdanie statystyczne gminy dotyczące gminnego funduszu ochrony środowiska musi być zgodne...
Ewa Ostapowicz
26.03.2009
Samorząd terytorialny
System audytu środkw UE jest podstawowym elementem systemu ochrony tych środkw jako środkw...
Henryk Gawroński
25.03.2009
Samorząd terytorialny
Czy w związku z nową ustawą o pracownikach samorządowych można umieścić w BIP listę kandydatw...
Michał Culepa
24.03.2009
Samorząd terytorialny
Od dnia 1 kwietnia 2009 r. informacje o gruntach, budynkach i lokalach będą jawne i powszechnie...
Krzysztof Posański
24.03.2009
Samorząd terytorialny
Czy ze środkw gminnej profilaktyki alkoholowej można finansować bieżące koszty, ktre są związane z...
Edward Tomczyk
23.03.2009
Samorząd terytorialny
Plac zabaw jest obiektem złożonym z wielu obiektw małej architektury, ktre mają służyć rekreacji...
Jakub Mazurkiewicz
20.03.2009
Samorząd terytorialny
W nowej ustawie o pracownikach samorządowych nie ma zapisw odnośnie karania karą porządkową czy...
Michał Culepa
19.03.2009
Samorząd terytorialny
Od roku 2005 w zasobach publicznych, tj. lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy...
Wojciech Federczyk
19.03.2009
Samorząd terytorialny

Opłaty adiacenckie

Samorząd terytorialny
Wartość gruntw jest zmienna w czasie. W wielu przypadku jest to skutkiem czynnikw niezależnych od...
Adam Bartosiewicz
18.03.2009
Samorząd terytorialny
Na jakich zasadach, w związku z wejściem w życie ustawy o pracownikach samorządowych, należy...
Kamil Szymański
16.03.2009
Samorząd terytorialny

Dowody osobiste za darmo

Samorząd terytorialny
Od przyszłego roku wydanie dowodu osobistego nie będzie podlegało opłacie. W Dzienniku Ustaw...
Bartosz Starczewski
16.03.2009
Samorząd terytorialny
Poważnym problemem społecznym i gospodarczym jest, aby zgodnie z postanowieniami Konstytucji rozwj...
Krzysztof Gruszecki
13.03.2009
Samorząd terytorialny
Czy można zawrzeć drugą umowę z tym samym pracownikiem na czas określony bez przeprowadzenia nowego...
Kamil Szymański
12.03.2009
Samorząd terytorialny
Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wywołuje skutek w postaci wzrostu...
Bartosz Starczewski
12.03.2009
Samorząd terytorialny
Jakie zmiany w stosunku do sekretarza miasta zatrudnionego na podstawie powołania niesie nowa...
Michał Culepa
11.03.2009
Samorząd terytorialny
Gmina podjęła uchwałę w sprawie określenia wzorw nośnikw reklamowych na terenie miasta i zasad ich...
Magdalena Spiżewska
10.03.2009
Samorząd terytorialny
Czy istnieje możliwość likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu i przekształcenie tej jednostki...
Michał Culepa
09.03.2009
Samorząd terytorialny
GOPS przekazuje na rachunek budżetu odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Czy środki te...
Dorota Skrzypska
06.03.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski