Krzysztof Posański

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Egzekucji Administracyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od października 1999 r. do października 2010 r. związany z Redakcją LEX. Od 2007 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

Artykuły autora

1  2  3  4  5  6  7  8  9    13