Czy po podpisaniu umowy dzierżawy z właścicielem drogi, możliwe będzie zasiedzenie przez miasto...
Adam Kuźnicki
07.05.2009
Samorząd terytorialny

Gminne tytuły honorowe

Samorząd terytorialny
Ustawa o samorządzie gminnym nie rozstrzyga wyraźnie, jakie tytuły honorowe może przyznawać gmina....
Bartosz Starczewski
06.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy zarząd może dokonać zmian w planie wydatkw polegających na tym, że dokonuje przesunięć planu...
Edward Tomczyk
06.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy budynek, w ktrym na wydzielonej fizycznie powierzchni około 200 m2 prowadzona jest sprzedaż...
Jakub Mazurkiewicz
05.05.2009
Samorząd terytorialny
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim, ktra reguluje tematykę...
Wiesław Śniecikowski
05.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy osobę, ktra wykonywała pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i nie odbyła służby...
Agnieszka Sieńko
04.05.2009
Samorząd terytorialny
Członkom ochotniczych straży pożarnych, ktrzy uczestniczą w działaniu ratowniczym lub szkoleniu...
Bartosz Starczewski
04.05.2009
Samorząd terytorialny
Zagadnienie zmian podziału terytorialnego, zwłaszcza na najniższym szczeblu jednostek...
Paweł Swianiewicz
30.04.2009
Samorząd terytorialny
Jedną z podstawowych dyrektyw obowiązujących w zakresie ochrony środowiska jest zasada przezorności...
Krzysztof Gruszecki
30.04.2009
Samorząd terytorialny
Zagadnienie zmian podziału terytorialnego, zwłaszcza na najniższym szczeblu jednostek...
Paweł Swianiewicz
30.04.2009
Samorząd terytorialny
Czy urząd gminy może dokonać zapłaty na podstawie faktury pro-forma? Czy może dokonywać przedpłat,...
Ewa Ostapowicz
29.04.2009
Samorząd terytorialny

Wojewoda zwoła posiedzenie rady

Samorząd terytorialny
W sytuacji, gdy rada gminy (rada powiatu lub sejmik wojewdztwa) pozostanie bez przewodniczącego...
Bartosz Starczewski
28.04.2009
Samorząd terytorialny
Wynik sektora samorządowego jest częścią wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych....
Maria Jastrzębska
28.04.2009
Samorząd terytorialny
Wynik sektora samorządowego jest częścią wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych....
Maria Jastrzębska
28.04.2009
Samorząd terytorialny
W nowej ustawie o pracownikach samorządowych zrezygnowano z odniesienia do ustawy o pracownikach...
Kamil Szymański
27.04.2009
Samorząd terytorialny
Wynik sektora samorządowego jest częścią wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych....
Maciej Jastrzębski
27.04.2009
Samorząd terytorialny
Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego wiążą się z daleko idącym zaangażowaniem organw...
Piotr Uziębło
27.04.2009
Samorząd terytorialny
Jakie konsekwencje rodzi brak wpisu (ujawnienia) w księdze wieczystej zabytku nieruchomego...
Magdalena Spiżewska
24.04.2009
Samorząd terytorialny
Do Sejmu wpłynął projekt komisji sejmowej Przyjazne Państwo dotyczący zmian w ustawie o planowaniu...
Bartosz Starczewski
23.04.2009
Samorząd terytorialny
Jakie przepisy regulują czas pracy pracownikw zatrudnionych w samorządowym domu opieki społecznej...
Michał Culepa
23.04.2009
Samorząd terytorialny
1 kwietnia weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o finansowym wsparciu tworzenia lokali...
Wojciech Federczyk
22.04.2009
Samorząd terytorialny
Czy gmina może finansować z budżetu, w formie składki, pokrycie kosztw obsługi długu publicznego...
Edward Tomczyk
22.04.2009
Samorząd terytorialny

Recenzja książki

Samorząd terytorialny
Recenzja Komentarza do ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych autorstwa Marka Grskiego i...
Krzysztof Gruszecki
21.04.2009
Samorząd terytorialny
23 kwietnia 2009 r. upływa termin utworzenia przez gminy obwodw głosowania w wyborach do Parlamentu...
Bartosz Starczewski
21.04.2009
Samorząd terytorialny
Czy starosta, jako organ właściwy do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, może podpisać...
Tomasz Gawroński
20.04.2009
Samorząd terytorialny
Czy dodatek to też zasiłek? Takie pytanie pojawia się w kontekście ustalania prawa do dodatku...
Wojciech Federczyk
17.04.2009
Samorząd terytorialny

Nagroda jubileuszowa

Samorząd terytorialny
Czy w gminnej jednostce budżetowej do nagrody jubileuszowej zalicza się okres zatrudnienia...
Jarosław Masłowski
17.04.2009
Samorząd terytorialny

Spółki wodne

Samorząd terytorialny
Czy na jednym terenie mogą funkcjonować dwie spłki wodne?
16.04.2009
Samorząd terytorialny
Czy kierownik urzędu stanu cywilnego ma obowiązek składania oświadczeń majątkowych z racji...
Radosław Skwarło
15.04.2009
Samorząd terytorialny
Czy wniosek o pozwolenie na budowę studni głębinowej o głębokości 45 m na terenie miejskiego ujęcia...
Tomasz Gawroński
15.04.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski