Czy realizacja drogi publicznej przez gminę może odbywać się tylko na podstawie ustawy o...
Jakub Mazurkiewicz
21.01.2009
Samorząd terytorialny
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie przyrody jednym z podstawowych instrumentw służących...
Krzysztof Gruszecki
21.01.2009
Samorząd terytorialny

Związki międzygminne

Samorząd terytorialny
Jak należy traktować związek międzygminny? Czy jak jednostkę budżetową czy jako organ?
Edward Tomczyk
20.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy ośrodek sportu będący jednostką organizacyjną powiatu może być organizatorem rozgrywek np. ligi...
Edward Tomczyk
19.01.2009
Samorząd terytorialny
Wypowiedzenie dotychczasowej opłaty jest w zasadzie zmianą umowy o oddanie nieruchomości gruntowej...
Krzysztof Kaszubowski
16.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy do istniejącego gminnego ośrodka zdrowia, w ktrym znajduje się gabinet lekarski, stomatolog i...
Łukasz Smaga
16.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka powiatu podlega powiatowi i z wnioskiem o pozwolenie na...
Anna Kawecka
15.01.2009
Samorząd terytorialny
Praktyczne rozpoczęcie tworzenia lustra czynszowego w gminach
Wojciech Federczyk
14.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy miasto może pobierać opłaty od rodzicw za pobyt dzieci w przedszkolu dla dzieci...
Dorota Skrzypska
14.01.2009
Samorząd terytorialny
Kto w imieniu gminy podpisuje wniosek oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania...
Tomasz Gawroński
13.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy dotację na dofinansowanie realizowanego przez powiat zadania można ująć w wydatkach...
Dorota Skrzypska
12.01.2009
Samorząd terytorialny

Dotacje na drogi

Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na...
Krzysztof Posański
12.01.2009
Samorząd terytorialny
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji...
Magdalena Spiżewska
09.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy po okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego,...
Łukasz Smaga
08.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy gmina może przekazać na własność państwowej szkoły wyższej budynek, w ktrym jest prowadzony...
Adam Kuźnicki
07.01.2009
Samorząd terytorialny
Nowa ustawa o pracownikach samorządowychw art. 5 jednoznacznie przesądza o obligatoryjności...
Radosław Skwarło
07.01.2009
Samorząd terytorialny
Czy dla istniejących budynkw o powierzchni przekraczającej 1000 m2 zajmowanych przez organy...
06.01.2009
Samorząd terytorialny
20 grudnia 2008 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektrych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy...
Henryk Gawroński
05.01.2009
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Na strychu w budynku wielorodzinnym (wsplnota mieszkaniowa) istnieje hodowla gołębi, lecz...
Adam Kuźnicki
05.01.2009
Samorząd terytorialny

Finansowanie rad sołeckich

Samorząd terytorialny
Jakie wydatki mogą być rozliczane ze środkw przyznanych w budżecie gminy na rady sołeckie?
Edward Tomczyk
31.12.2008
Samorząd terytorialny
Rada rodzicw szkoły zawarła dobrowolne ubezpieczenie dla uczniw. Z tego tytułu otrzymała prowizję....
30.12.2008
Samorząd terytorialny
Zuwagi na specyfikę działalności rad gmin i powiatw, stanowiących przecież prawo miejscowe, bieżący...
29.12.2008
Samorząd terytorialny
Rada Powiatu jest w trakcie przygotowywania uchwały w sprawie zakazu używania łodzi motorowych,...
29.12.2008
Samorząd terytorialny
Urzędnik samorządowy z końcem roku chce przejść na emeryturę a od 1 stycznia pracować na tym samym...
23.12.2008
Samorząd terytorialny
Jeżeli klub sportowy działający w formie stowarzyszenia dokonuje zmiany statutu w celu uzyskania...
Krzysztof Posański
19.12.2008
Samorząd terytorialny
Jeśli w trakcie trwania umowy innemu pracownikowi powierzymy na okres 3 miesięcy wykonywanie innych...
Michał Culepa
19.12.2008
Samorząd terytorialny
Polskie samorządy będą mogły wstępować do europejskich ugrupowań wspłpracy terytorialnej (EUWT). Są...
Krzysztof Posański
18.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy pracodawca samorządowy może co roku na 3 miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień) zmieniać czas...
Magdalena Oleksyn
18.12.2008
Samorząd terytorialny
Nie wyłączenie członka samorządowego kolegium odwoławczego z postępowania z wniosku o ponowne...
Krzysztof Posański
17.12.2008
Samorząd terytorialny
Czy osobie na stanowisku pracownik socjalny (czyli zatrudnionej w jednostce organizacyjnej...
Iwona Sierpowska
17.12.2008
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski