Programy ochrony powietrza

Samorząd terytorialny
Rozporządzenia wojewodw określające programy ochrony powietrza, wydane na podstawie art. 91 Prawa...
Krzysztof Posański
09.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy w regulaminie wynagradzania możemy ustalić w przypadku wypłaty nagrody jubileuszowej wyższe...
Michał Culepa
08.06.2009
Samorząd terytorialny
Kto jest właściwym organem opiniującym (Państwowy Wojewdzki Inspektor Sanitarny czy Państwowy...
Alicja Brzezińska
05.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy gmina może złożyć wniosek o zabezpieczenie należności z tytułu opłaty?
Adam Kuźnicki
04.06.2009
Samorząd terytorialny
Wskutek zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 12 czerwca 2009 r. gminne...
Bartosz Starczewski
04.06.2009
Samorząd terytorialny
Kto ma kompetencje do zatwierdzenia zmian w statucie?
Michał Culepa
03.06.2009
Samorząd terytorialny

Finał w uroczystej oprawie

Samorząd terytorialny
Już po raz szsty nagrodzono zwycięzcw Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace...
03.06.2009
Samorząd terytorialny
Kierownik jednostki budżetowej administracji rządowej podlegającej wojewodzie planuje skontrolować...
Magdalena Kuba
02.06.2009
Samorząd terytorialny
Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie o zgodności nowej ustawy kompetencyjnej z Konstytucją....
Bartosz Starczewski
02.06.2009
Samorząd terytorialny
Jeśli treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezgodna z ustawą, to ktrych...
Anna Bufnal
01.06.2009
Samorząd terytorialny
Planowanie i realizacja inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) pociąga za sobą...
Paweł Galiński
01.06.2009
Samorząd terytorialny
Czy zmiany regulaminu ocen kwalifikacyjnych dla pracownikw można dokonać w formie aneksu?
Michał Culepa
29.05.2009
Samorząd terytorialny
Jedną z bardzo często zmienianych ustaw jest uchwalona w dniu 26 stycznia 1982 r. Karta...
29.05.2009
Samorząd terytorialny

Zakres obszaru analizowanego

Samorząd terytorialny
Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy organ ma obowiązek wyznaczyć obszar analizowany wokł...
Bartosz Starczewski
28.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy firma ubiegająca się o zezwolenie na wywz odpadw komunalnych od właścicieli nieruchomości musi...
Anna Nieć
28.05.2009
Samorząd terytorialny
Obchodzimy dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego i jednocześnie dziewiętnastą rocznicę uchwalenia...
27.05.2009
Samorząd terytorialny
Działka znajduje się na terenie, ktry w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajduje...
Magdalena Spiżewska
27.05.2009
Samorząd terytorialny
W przeciwieństwie do krajw starej Unii Europejskiej problematyka rewitalizacji, a jeszcze bardziej...
Waldemar Siemiński
26.05.2009
Samorząd terytorialny
W przeciwieństwie do krajw starej Unii Europejskiej problematyka rewitalizacji, a jeszcze bardziej...
Waldemar Siemiński
26.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy gmina może podjąć jakieś działania w związku ze skargami sąsiadw osoby, ktra uruchamiając...
Alicja Brzezińska
25.05.2009
Samorząd terytorialny
Gminy mają możliwość regulowania dni i godzin otwierania niektrych placwek handlowych. Są to...
Bartosz Starczewski
25.05.2009
Samorząd terytorialny
Jak należy rozumieć art. 12 ustawy o pracownikach samorządowych w części: na ktre zgodnie z...
Michał Culepa
22.05.2009
Samorząd terytorialny
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem wspłwłasności, wwczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się...
Bartosz Starczewski
22.05.2009
Samorząd terytorialny

Stołówki szkolne

Samorząd terytorialny
Szkoły mogą organizować stołwki szkolne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań...
Bartosz Starczewski
21.05.2009
Samorząd terytorialny

Umowy partycypacyjne

Samorząd terytorialny
Jakie przepisy regulują zawieranie umw partycypacyjnych pomiędzy przedstawicielami samorządu...
Michał Behnke
21.05.2009
Samorząd terytorialny
Od kilku lat coraz częściej można przeczytać na łamach prasy, a także usłyszeć w dyskusjach...
Rafał Szczepaniak
20.05.2009
Samorząd terytorialny
Problematyka stawek czynszowych w ciągu ostatnich kilkunastu lat była przedmiotem kilku aktw...
Wojciech Federczyk
20.05.2009
Samorząd terytorialny
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2005 r. wywołało ten praktyczny skutek, że katalog...
Krzysztof Gruszecki
19.05.2009
Samorząd terytorialny

Strefa wolna od dymu tytoniowego

Samorząd terytorialny
Do organw samorządu terytorialnego należy podejmowanie działań zmierzających do ochrony zdrowia...
Bartosz Starczewski
19.05.2009
Samorząd terytorialny
Jesteśmy jednostką organizacyjną powiatu (Starostwo Powiatowe). Czy istnieje obligatoryjny...
Michał Culepa
18.05.2009
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski