Paulina Soszyńska-Purtak

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracuje z Kancelarią Adwokacką w Łodzi. Specjalista w zakresie funduszy unijnych i pozyskiwania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W latach 2006 - 2007, we współpracy z ABiS Sp. z o.o. w Łodzi, przeprowadziła szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prawnego.

Artykuły autora

Od początku roku jest nowy unijny próg na dostawy w ramach zamówień publicznych

Zamówienia publiczne

Aktualne progi unijne i ich równowartość w złotych określone zostały w załączniku do obwieszczenia z 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

12.01.2021

Wykonawca może być ubezpieczony z innymi podmiotami

Zamówienia publiczne

Zamawiający wymagał, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 300.000 zł.Wykonawca przedstawił dokumenty potwierdzające, że wraz z nim ubezpieczone są także dwie...

04.10.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    21