Wojciech Federczyk

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Autor rozprawy doktorskiej z zakresu procedur mediacyjnych w postępowaniu sądowo administracyjnym. Asystent na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada doświadczenie jako radny i pracownik samorządowy wyspecjalizowany w zagadnieniach prawa lokalowego. Znawca prawa i postępowania administracyjnego oraz nauki administracji (w szczególności: procedury wydawania rozstrzygnięć administracyjnych, prawo lokalowe, prawne zagadnienia gospodarki nieruchomościami, procedury sądowo administracyjne). Autor m. in.: glosy do wyroku NSA z dnia 10 maja 2006 r., I OSK 298/06, GSP-Prz.Orz. 2008/3/19; glosy do uchwały NSA z dnia 21 lipca 2008 r., I OPS 4/08, GSP-Prz.Orz. 2009/1/25; artykułów: Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego przez gminę, FK 2008/10/48; Uwagi na temat obowiązywania zakazu reformationis in peius w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Kw.Pr.Pub. 2004/3/149; Dysfunkcjonalność rozwiązań ustawowych w zakresie regulacji wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych, Kw.Pr.Pub. 2007/4/215; Wybrane problemy ochrony praw lokatora i gospodarki mieszkaniowej gmin w Polsce, ST 2008/4/30.

Artykuły autora

Wchodzi w życie nowa procedura wycinki drzew i krzewów

Samorząd terytorialny

28 sierpnia wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dzienniku Ustaw 28 lipca br. pod poz....

28.08.2015
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski