Bezpłatny transport pacjenta do domu po zakończeniu leczenia

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Bezpłatny transport po wypisie ze szpitala do miejsca zamieszkania przysługuje tylko pacjentowi z dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą mu korzystanie z transportu publicznego. W określonych przypadkach na zlecenie lekarza przysługuje pacjentowi transport finansowany przez szpital w 40 proc. Resztę trzeba dopłacić.

12.01.2022

Pierwszą kopię dokumentacji medycznej pacjent dostaje za darmo

Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Pierwsza kopia, a także ta pobierana w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, powinna być przekazana pacjentowi bezpłatnie. Gdy szpital odmawia bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii można się poskarżyć do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Rzecznika Praw Pacjenta.

11.01.2022

Co zrobić, gdy pacjent odmawia leczenia

Pacjent Zawody medyczne

Rzadko się zdarza, że pacjent odmawia leczenie, mimo ewentualnych wskazań. Coraz częściej jednak pacjenci zamiast tradycyjnych metod wybierają alternatywne. Co wówczas? Standardowo w takiej sytuacji warto uzyskać pisemne oświadczenie pacjenta o rezygnacji z leczenia.

11.01.2022

Zasady postępowania ze zwłokami zależą od okoliczności zgonu

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Sposób postępowania ze zwłokami zależy od miejsca zgonu i okoliczności, które mu towarzyszyły. Przepisy określają sposób postępowania w tym zakresie. Prawodawca wprowadził także specjalne procedury w odniesieniu do zwłok osób zmarłych na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Regulacje te wdrażają szczególne środki ostrożności.

11.01.2022

WSA: Pominięcie zakładowego lekarza nie przekreśliło stwierdzenia choroby zawodowej

Pacjent Administracja publiczna Prawo pracy

Organ uchylił decyzję stwierdzającą chorobę zawodową, ponieważ pracownik zgłosił jej podejrzenie z pominięciem lekarza. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że doszło do naruszenia przepisów, ale było ono nieistotne i nie miało wpływu na wynik sprawy. W toku postępowania uzyskano bowiem orzeczenie lekarskie wydane przez jednostkę pierwszego stopnia.

11.01.2022

Nieubezpieczeni z prawem do bezpłatnego leczenia psychiatrycznego

Pacjent Opieka zdrowotna

Konstytucja gwarantuje prawo do ochrony zdrowia i nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. W sposób szczególny odnosi się to do zaburzeń psychicznych. Dlatego też pacjenci, którzy się z nimi zmagają, ale nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą bez opłat korzystać ze świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

03.01.2022

Pacjent ze skierowaniem w trybie pilnym ma pierwszeństwo przed przypadkami stabilnymi

Pacjent Opieka zdrowotna

Gdy badanie powinno być wykonane w trybie pilnym, na skierowaniu powinna znaleźć się adnotacja lekarza wystawiającego skierowanie "pilne". Wtedy pacjent kierowany jest do odrębnej kolejki oczekujących, co oznacza, że badanie będzie wykonane w krótszym terminie niż byłoby standardowo. To jednak nie oznacza, że miejsce znajdzie się za kilka dni.

27.12.2021

Brak szczepienia lub testu na Covid-19 nie przekreśla rodzinnego porodu

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami ministra zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w czasie epidemii, szpital nie może żądać od ojca zaświadczenia o szczepieniu lub negatywnego wyniku testu. Mimo to w wielu placówkach są one wymagane. - Uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku testu nie powinno mieć miejsca - podkreślają MZ i NFZ.

25.12.2021

Osoby głuche wciąż mają problem z dostępem do lekarza

Pacjent Opieka zdrowotna

Głusi są dyskryminowani w dostępie do ochrony zdrowia. Dlatego prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o zabezpieczenie im możliwości dostępu do tłumaczy języka migowego w placówkach medycznych. Choć przepisy mówią o prawie do tłumacza, to nie działają one w praktyce.

15.12.2021

Szpitale zakazują odwiedzin pacjentów wbrew wytycznym resortu zdrowia

Pacjent Opieka zdrowotna

Mimo że już od września obowiązują rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące odwiedzin pacjentów w szpitalach w czasie epidemii COVID-19, to w wielu placówkach wciąż są one zabronione. Pacjenci i ich rodziny skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta, ale ten nie może skutecznie interweniować.

13.12.2021

Pacjenci wciąż skarżą się na dostęp do lekarzy rodzinnych

Pacjent Opieka zdrowotna

Pacjenci najczęściej skarżą się do rzecznika praw pacjenta na podstawową opiekę zdrowotną. Niechlubne, w tym przypadku, pierwsze miejsce lekarze rodzinni przejęli po opiece szpitalnej w 2020 roku, pierwszym roku pandemii. Dane z 2021 roku nadal wskazują na to, że właśnie w kontakcie z nimi pacjenci mają problemy. Niektóre placówki naruszają też zbiorowe prawa pacjentów.

11.12.2021

TSUE: Pozwolenie na import równoległy nie może wygasać z mocy prawa

Pacjent Farmacja Prawo unijne

Organ stwierdził wygaśnięcie pozwolenia na import równoległy po upływie roku od dnia wygaśnięcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego. Powołał się na przepisy Prawa farmaceutycznego. Sprawa trafiła na wokandę Trybunał Sprawiedliwości UE. Uznał on, że prawo unijne stoi na przeszkodzie regulacji krajowej, która przewiduje wygaśnięcie z mocy prawa.

10.12.2021

Czy lekarz ma prawo zadecydować, czy pacjentowi pomoże amantadyna

Pacjent Opieka zdrowotna

Minister zdrowia już drugi raz w czasie pandemii ograniczył sprzedaż amantadyny. Polacy bowiem kupują ją garściami jako lek przeciwko Covid-19, choć takie jej działanie nie jest potwierdzone badaniami naukowymi. Prawnicy wskazują jednak, że nakazane lekarzom w obwieszczeniu przepisywanie konkretnego preparatu z amantadyną tylko w razie dwóch, innych niż covid, schorzeń, jest sprzeczne z Prawem farmaceutycznym.

10.12.2021

Beata Biały: W Polsce nie ma jednolitego standardu opieki perinatalnej

Pacjent Opieka zdrowotna

Finansowanie opieki perinatalnej przez państwo to, delikatnie rzecz ujmując, raczej dodatek niż podstawa całej opieki – mówi Beata Biały, z Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Większość, jeśli nie wszystkie placówki, które się tym zajmują, to instytucje pozarządowe, a jakość opieki zależy od tego, do której placówki dana para się zgłosi. A wiedza o tym, że istnieją takie placówki wciąż jest niewystarczająca.

04.12.2021

Lekarze z dziecięcych szpitali klinicznych walczą o wyższe wyceny świadczeń

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Wskutek wypowiedzeń, jakie złożyli lekarze w szpitalu pediatrycznym w Krakowie-Prokocimiu, najprawdopodobniej od 1 stycznia 2022 roku, zostaną zamknięte oddziały pediatrii, endokrynologii, pulmonologii oraz nefrologii. W związku z tą sytuacją do ministra zdrowia zwrócili się lekarze z prokocimskiej placówki, a także innych pediatrycznych szpitali klinicznych, o podwyższenie świadczeń o połowę.

03.12.2021

Obowiązują już nowe zasady refundacji cewników i pieluchomajtek

Pacjent Finansowanie zdrowia

Od 1 grudnia 2021 r. zmieniły się, na korzyść dla pacjentów, limity finansowe w refundacji środków absorpcyjnych, cewników czy worków do zbiórki moczu. Co ważne w nowelizacji ustalono minimalny poziom chłonności, co wyeliminuje nadużycia, jak zgłaszanie do refundacji zwykłych wkładek.

03.12.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski