NSA: Szczegółowa informacja o położeniu apteki nie jest reklamą, więc nie będzie kary

Pacjent Rynek i konsument Farmacja

Spółka umieściła na skrzyżowaniu baner, który oprócz informacji o nazwie i adresie apteki, zawierał strzałkę wskazującą kierunek jej położenia oraz odległość do niej. Inspekcja farmaceutyczna i sąd pierwszej instancji uznały, że doszło do naruszenia zakazu reklamy. Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się jednak z tą oceną, ponieważ sporny baner ograniczał się wyłącznie do warstwy informacyjnej.

24.11.2021

Chcesz zrobić test na Covid-19? Zgłoś się online

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Podczas trzeciej fali pandemii w związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju Ministerstwo Zdrowia uruchomiło nową ścieżkę zgłaszania się na bezpłatne testy na Covid-19, która wciąż działa. Pozwala uzyskać skierowanie bez kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej nie będzie już potrzebny. Osoby, które ukończyły 18 lat i zidentyfikowały u siebie ryzyko zakażenia się mogą przesłać formularz online. Następnie konsultant oddzwoni na podany numer telefonu i wystawi zlecenie na test.

22.11.2021

NFZ zmienił plan finansowy. Są dodatkowe środki na onkologię

Pacjent Finanse Opieka zdrowotna

O ponad miliard złotych wzrosły środki w planach finansowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia – przekazał w piątek NFZ. To efekt m.in. zmiany wyceny niektórych świadczeń. Korekty w planie finansowym NFZ zostały zaakceptowane przez resorty finansów i zdrowia.

12.11.2021

Śmierć kobiety w ciąży. Rzecznik interweniuje w MZ i NFZ

Wymiar sprawiedliwości Pacjent Opieka zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdrowia ma dokonać kontroli w szpitalu w Pszczynie. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przesłanie jej wyników i pyta również czy Ministerstwo Zdrowia planuje własną kontrolę po tej tragedii i czy rozważa wystąpienie do konsultanta w ochronie zdrowia o ocenę leczenia pacjentki.

12.11.2021

NSA: Informacja o terminie przygotowania leku recepturowego to reklama

Pacjent Rynek i konsument Farmacja

Umieszczenie na szybie przy stole ekspedycyjnym tabliczki z informacją o terminie wykonania leku stanowi reklamę apteki, która jest zabroniona. Klient wybierze bowiem placówkę, która na zrealizowanie recepty potrzebuje mniej czasu. Czym innym jest udzielenie przez farmaceutę odpowiedzi na pytanie - zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny.

12.11.2021

SN: Dentystka słusznie ukarana za powiększanie piersi

Pacjent Rynek i konsument Zawody medyczne

Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną w sprawie dentystki ukaranej za przeprowadzenie zabiegu powiększania piersi. Linia obrony koncentrowała się na tym, że czynności z zakresu medycyny estetycznej nie są świadczeniami zdrowotnymi, a jedynie usługami wykonywanymi na rzecz konsumentów. Sąd Najwyższy jednak się z tym nie zgodził.

18.10.2021

Polacy wspierają medyków pomagających migrantom na granicy

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Medycy, mimo braku zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym, pomagają przybywającym tam osobom z Białorusi. Czujemy się zobligowani do niesienia pomocy ludziom, których życie i zdrowie jest zagrożone – mówią. By móc pomagać, zbierają pieniądze na Pomagam.pl. Na ten cel blisko 4 tysiące osób wpłaciło już blisko 350 tysiące złotych.

13.10.2021

Czwarta fala pandemii ruszyła, a ograniczeń w teleporadach brak

Pacjent Opieka zdrowotna

Od 1 października miały obowiązywać standardy teleporad udzielanych przez specjalistów po to, by nie unikali pacjentów z powodu Covid-19. Rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jednak wydane, a zatem nie ma żadnych reguł. Z drugiej strony to dobrze, bo te zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia uniemożliwiają korzystanie z nowych technologii. Z kolei regulacje ograniczające teleporady u lekarzy rodzinnych przestały wczoraj obowiązywać

05.10.2021

Polska w europejskiej czołówce pod względem przeprowadzania cesarskich cięć

Pacjent Opieka zdrowotna

W Polsce ponad 40 proc. porodów odbywa się przez cesarskie cięcie. Jak podaje resort zdrowia w „Rządowym Programie kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021-2023”- to jeden z najwyższych wskaźników w Europie, wyższy od średniej plasującej się na poziomie 25 proc. I efekt m.in. medykalizacji porodów.

02.10.2021

Od 1 października nie ma już mailowego wniosku o wydanie EKUZ

Pacjent Opieka zdrowotna

Od 1 października 2021 r. wniosek o EKUZ w związku z wyjazdem turystycznym można złożyć on-line tylko przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub ePUAP. Nie ma już możliwości złożenia takiego wniosku przez e-maila. EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny, który potwierdza prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie UE lub EFTA.

01.10.2021

Za niska stawka dla koordynatora pacjentów przychodni rodzinnych

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Od piątku 1 października każdy pacjent przychodni rodzinnej ma prawo do opieki koordynowanej, czyli przewodnika po systemie ochrony zdrowia, który pomoże mu zaplanować leczenie, w tym umówi na wizyty do specjalistów. Zarządzenie w tej sprawie Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dopiero wczoraj wieczorem. Stawka 5,88 zł za pacjenta powyżej 24 roku życia może jednak nie wystarczyć na dobrą koordynację.

01.10.2021

Zakaz reklamy aptek ma być poluzowany

Pacjent Farmacja

Ministerstwo Zdrowia wraz z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym pracują nad nowelizacją przepisów o reklamie aptek. Przepisy mają iść w kierunku utworzenia katalogu informacji, które nie są reklamą. Zdaniem prawników to najwyższa pora na zmiany, bo dziś są wątpliwości, czy apteka może informować o sprawowaniu opieki farmaceutycznej. W efekcie zaś apteki nie mogą prowadzić działalności profilaktycznej.

30.09.2021

Brak standardów w zatrudnianiu lekarzy i pielęgniarek uderza w nich i pacjentów

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Już ponad rok szpitale nie muszą zapewniać odpowiedniej liczby pielęgniarek i lekarzy przy realizacji świadczeń gwarantowanych. Wszystko po to, aby w czasie pandemii z powodu braków kadrowych nie trzeba było zamykać oddziałów. Tyle, że zdaniem prawników i lekarzy wyjątek staje się regułą. Niebezpieczną nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu medycznego.

28.09.2021

We Wrocławiu otwarto Centrum Diagnostyki i Terapii FAS 

Pacjent Opieka zdrowotna

We Wrocławiu rozpoczęło swoją działalność, pierwsze w tym regionie centrum dla dzieci i młodzieży dotkniętych alkoholowym zespołem płodowym (FAS). Dzieci otrzymają tam bezpłatne wsparcie specjalistów, takich jak: pediatra, psychiatria, psycholog, logopeda.

27.09.2021

Koordynacja leczenia i diagnostyki gwarantowana na poziomie powiatu

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

By każdy pacjent podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czuł się dobrze zaopiekowany, potrzebny jest powiatowy lider scalający system opieki podstawowej, wdrożenie opieki koordynowanej i poprawa finansowania zwłaszcza profilaktyki, co pozwoli też uzupełnić brakują kadry.

25.09.2021

Chmielowiec: Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych bez ryzyka dla personelu, ale roszczenia pacjentów dopuszczalne

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie można zaakceptować postulatu, by zgłoszenie zdarzenia niepożądanego wyłączało wszelką odpowiedzialność. Dlatego projektowane przepisy zakładają wyłączenie możliwości nakładania sankcji na pracownika zgłaszającego zdarzenie niepożądane – okoliczność ta nie będzie mogła stanowić podstawy do wszczęcia postępowania karnego czy dyscyplinarnego - pisze Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta.

21.09.2021

WSA: Podróż samochodem narusza obowiązek izolacji zakażonego koronawirusem

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Samotna podróż samochodem do mobilnego punktu w celu pobrania wymazu stanowiła złamanie nałożonego obowiązku izolacji. Sanepid nie widział podstaw, aby odstąpić od nałożenia za to administracyjnej kary pieniężnej i poprzestać na pouczeniu. Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu,

16.09.2021

Jedna cesarka nie daje prawa do drugiej na życzenie

Pacjent Opieka zdrowotna

Wiele kobiet na forach internetowych pyta, dlaczego lekarz ginekolog odmawia im drugiej cesarki. Zgodnie jednak ze standardami opieki okołoporodowej cięcie może być wykonywane tylko wtedy, gdy jest niezbędne. A przebycie jednego nie jest wskazaniem do drugiego, o ile nie istnieją stałe i niezmienne powody, np. wada wzroku.

14.09.2021

NSA: Umowa z lustratorem bez obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Prawo cywilne Pacjent Ubezpieczenia społeczne Finansowanie zdrowia

NFZ miał wątpliwości co do charakteru umowy o przeprowadzenie lustracji oraz sporządzenie protokołu i wniosków polustracyjnych. Strony zawarły umowy umowę o dzieło, ale organ uważał, że była to umowa o świadczenie usług. Tym samym jej wykonawca powinien zostać objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Z takim stanowiskiem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny.

13.09.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski