Szybkie odszkodowanie za błąd w szpitalu, ale bez prawa do renty

Pacjent Opieka zdrowotna

Pacjent poszkodowany w szpitalu ma otrzymać odszkodowanie w ciągu trzech miesięcy. To kuszące rozwiązanie. Jednak nowa, szybka ścieżka ma też istotne wady. Uproszczony tryb oznacza niższe kwoty. Konsekwencją jest też zamknięcie drogi sądowej - pacjent zrzeka się wszelkich roszczeń o odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie. Tymczasem, w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu, to renta jest długoterminowym zabezpieczeniem.

02.08.2023

Proteza na NFZ – wyższa wycena to wciąż mało

Pacjent Zawody medyczne

Jedna trzecia polskich seniorów nie ma ani jednego zęba, a blisko połowa ma mniej niż 20 zębów. Osoby te potrzebują protez. Tymczasem ich wycena – nawet mimo zapowiadanej od 1 sierpnia podwyżki – jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia niedoszacowana. To jeden z powodów, dla których kolejne gabinety wycofują się z kontraktów z NFZ. W ciągu ostatnich pięciu lat z publicznego systemu zniknęła jedna czwarta z nich.

31.07.2023

Czekolada gorzka lub mleczna - jedyny wybór krwiodawcy

Pacjent Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia prowadzi przetarg na dwa lata dostaw posiłków regeneracyjnych dla honorowych dawców krwi. Kolejny raz będą to czekolady - pakiet dziewięciu tabliczek o wartości co najmniej 4,5 tys. kalorii. Krwiodawcy nie mają wyboru: będą jedli cukier, choć przepisy nie stawiają tu ograniczeń i mogliby na przykład otrzymywać talon na pełnowartościowy posiłek. Czekolady są jednak tańszym rozwiązaniem.

29.07.2023

NFZ zapłaci aptekom za dyżury w nocy i święta

Pacjent Finanse samorządów Farmacja

Niektórzy pacjenci, aby wykupić lek w nocy lub w święto, muszą jechać do sąsiedniego powiatu. Problem ten ma rozwiązać nowelizacja ustawy refundacyjnej. Za pracę apteki w porze nocnej i w dni wolne od pracy zapłaci bowiem Narodowy Fundusz Zdrowia. Stawka wyniesie ok. 140 zł za godzinę dyżuru, a kwota ta będzie waloryzowana. Fundusz pokryje koszty dyżurów jednak tylko w przypadku aptek w miastach z siedzibą władz powiatu, liczących do 40 tys. mieszkańców.

27.07.2023

Jędrzejczak: Pacjenci chcą leczyć się prywatnie, bo system publiczny ich zawiódł

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie dziwi mnie, że w jednym z badań ankietowych przeprowadzonych w Polsce aż 60 proc. jego uczestników wyraziło opinię, że akceptuje współpłacenie za usługi medyczne. Z doświadczeń innych krajów wynika ponadto, że nawet niewielkie kwoty opłacane przez pacjentów za wizyty lekarskie znacznie ograniczyły liczbę tak zwanych zbędnych wizyt - zauważa dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor szpitala wojewódzkiego w Zgierzu.

27.07.2023

Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych także podlega tajemnicy lekarskiej

Pacjent Zawody medyczne

Lekarz medycyny pracy lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej mogą wydać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Informacje zawarte w orzeczeniu, jak i wszystkie pozyskane przez lekarza dane dotyczące zdrowia pacjenta, które medyk powziął w związku z wykonywaniem zawodu, podlegają tajemnicy lekarskiej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach lekarz może je ujawnić, a w określonych sytuacjach ma wręcz taki obowiązek.

26.07.2023

Raport NIK: Indywidualne leczenie pacjentów w szpitalach nie zawsze na czas

Pacjent Opieka zdrowotna

Przedłużające się procedury administracyjne w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia sprawiły, że pacjenci nie mogli w pełni korzystać z leczenia w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL). Główną barierą było m.in. zbyt długie rozpatrywanie wniosku przez MZ, a z drugiej strony szpitale musiały czekać nawet ponad rok na weryfikację sprawozdań i otrzymanie refundacji z NFZ za RDTL. To niektóre wnioski płynące z najnowszego raportu NIK.

25.07.2023

Zmiany w e-receptach nie będą dotyczyć antykoncepcji awaryjnej

Pacjent Zawody medyczne Farmacja

Ograniczenia w wystawianiu e-recept w systemie teleinformatycznym na leki psychotropowe nie dotyczą tabletek "dzień po" - informuje Centrum e-Zdrowia. Podczas weekendu niektórzy lekarze alarmowali, że nie mieli możliwości wystawienia e-recepty na tabletki stosowane jako "antykoncepcja awaryjna". Centrum e-Zdrowia informowało z kolei, że brak możliwości wystawiania e-recept na leki psychotropowe wynikał z błędu podczas aktualizacji systemu.

25.07.2023

Diagnoza męskiej niepłodności - NFZ sfinansuje badanie nasienia

Pacjent

Mężczyźni będą mogli w ramach świadczeń gwarantowanych z NFZ w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) wykonać badanie nasienia. To jedno z podstawowych badań w kierunku diagnozy męskiej niepłodności. Dotąd w ramach NFZ nie było ono dostępne. Według Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansuje nawet 8,3 tys. badań rocznie.

24.07.2023

Pacjenci coraz częściej skarżą się na odmowę leczenia

Pacjent Opieka zdrowotna

W całym 2022 roku do Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) wpłynęły 52 skargi na odmowę leczenia przez lekarza. Natomiast tylko w pierwszej połowie tego roku było ich już 43. Część spraw dotyczyła odmowy leczenia osobie, która nie zaszczepiła się na Covid-19. Nie wpłynęła natomiast ani jedna skarga dotycząca niewykonania świadczenia ze względu na klauzulę sumienia.

24.07.2023

E-uzależnienia to wierzchołek góry lodowej

Pacjent Opieka zdrowotna

E-uzależnienia nie zawsze, ale bardzo często, okazują się wtórnym problemem nastolatków. Ten zasadniczy najczęściej leży w rodzinie. Dlatego program pilotażowy dla dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych pozwala na elastyczną pracę dowolnymi, ale skutecznymi narzędziami. Wypracowane dobre praktyki mają rozpowszechnić te metody pracy w innych placówkach.

22.07.2023

Jacek Kudła: W sprawie pacjentki z Krakowa policja zastosowała wadliwie przepisy i procedury

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Za szybka i nietrafna ocena zdarzenia najprawdopodobniej przez dyżurnego jednostki policji, wadliwe zastosowanie przez funkcjonariuszy przepisów kodeksu postępowania karnego - to główne nieprawidłowości, które w ocenie Jacka Kudły, biegłego i eksperta z zakresu czynności operacyjnych można wywnioskować m.in. z relacji pacjentki z Krakowa, która trafiła na SOR po przyjęciu tabletki poronnej.

22.07.2023

Pacjenci płacą za leki coraz więcej, NFZ coraz mniej - dane GUS

Pacjent Farmacja

W ubiegłym roku wartość sprzedanych leków na receptę w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosła 579 zł. Z tego dopłata przez pacjenta wyniosła 352 zł, a refundacja 227 zł. W 2022 r. refundacja stanowiła 39,3 proc. wartości leków sprzedanych na receptę, a w 2021 r. było to jeszcze 41,2 proc. - wynika z opublikowanych w piątek danych GUS.

21.07.2023

Dr Kładoczny: Absurdalne i bezprawne pytania policji o aborcję

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Podejrzane o dokonanie aborcji kobiety są przepytywane przez policję. I, choć nie popełniły przestępstwa, muszą się bronić. Na pytania funkcjonariuszy należy odpowiadać, że „o sprawach medycznych rozmawiam tylko z moim lekarzem”. A zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej może tylko sąd - wyjaśnia dr Piotr Kładoczny, wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Uniwersytet Warszawski. Rozpytywanie się funkcjonariuszy, po co ktoś idzie do ginekologa jest niedopuszczalne i absurdalne - dodaje.

21.07.2023

Kucnij, kaszlnij - pacjentka to nie miejsce zbrodni, policja nie może przekraczać granic

Wymiar sprawiedliwości Pacjent

Nawet jeśli policjanci mają podejrzenie, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa, muszą trzymać się przepisów wynikających z kodeksu postępowania karnego i z ustawy o Policji. Z kolei podejmując czynności wobec określonej osoby takie jak np. przeszukanie, muszą kierować się zasadą proporcjonalności i minimalizować ryzyko naruszania dóbr osobistych - podkreślają prawnicy, nawiązując do sprawy pacjentki z Krakowa, która, jak sama przyznała, przyjęła tabletkę poronną.

21.07.2023

Początek końca botoksowego eldorado w salonach beauty

Pacjent Zawody medyczne

W akcie prawnym po raz pierwszy pojawiła się definicja medycyny estetyczno-naprawczej. Odnosi się ona do umiejętności lekarskich. Już teraz Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że kosmetolodzy wstrzykujący botoks, stosujący osocze bogatopłytkowe czy nici liftingujące, przekraczają granice prawa. Kropką nad "i" ma być katalog procedur medycyny estetycznej zarezerwowanych dla lekarza. Pytanie, czy wejdzie w życie przed wyborami.

21.07.2023

Sklepy medyczne będą miały rok na dostosowanie się do nowych wymogów

Pacjent Niepelnosprawność

Do końca 2024 r. firmy zaopatrujące pacjentów w wyroby medyczne na zlecenie np. sklepy medyczne będą musiały dostosować swoje siedziby do potrzeb pacjentów, szczególnie osób z niepełnosprawnością ruchu. Nowy sprzęt będą musiały też zakupić podmioty realizujące zlecenia na wyroby medyczne z zakresu protetyki słuchu oraz optyki okularowej.

20.07.2023

Pacjent to nie przestępca - lekarz, wzywając policję, może naruszyć tajemnicę

Pacjent

Kobieta, która zażywa tabletkę poronną, nie popełnia przestępstwa. Lekarz nie ma podstaw, by w takiej sytuacji zawiadomić policję. Co więcej, stanowiłoby to naruszenie tajemnicy zawodowej. Tym bardziej policja nie ma podstaw, by rekwirować w takich przypadkach rzeczy osobiste. Ze sprawy pani Joanny policja jednak aborcję „gumkuje”. Twierdzi, że musiała zabezpieczyć sprzęt, z którego kupowano substancje niewiadomego pochodzenia.

20.07.2023

Leki dostępne bez recepty mają być refundowane

Pacjent Farmacja

Leki, które można kupić w aptekach, ale także w hipermarkecie, na stacji benzynowej czy przez internet, mają być refundowane. Dzięki temu za darmo będą mogli otrzymać je między innymi seniorzy od 65. roku życia i dzieci. Zmiana nie była jednak konsultowana i wywołuje szereg pytań, chociażby o to, czy leki OTC (dostępne bez recepty) będzie można reklamować i sprzedawać przez internet. Producenci leków obawiają się, że minister zdrowia, regulując ceny, zachwieje rynkiem.

19.07.2023

SN: Nie można wydać opinii psychiatrycznej na podstawie nagrań

Pacjent Zawody medyczne

Obwiniony został zawieszony w prawie wykonywania zawodu, ponieważ sporządził opinię psychiatryczną bez osobistego zbadania pacjentki. Sąd Najwyższy wskazał, że lekarz opierał się wyłącznie na nagraniach i stenogramach, które nie mogą zostać uznane za substytut osobistego badania lub dokumentacji medycznej. Tym samym materiały te nie mogły stanowić samoistnej podstawy do sporządzenia opinii psychiatrycznej.

18.07.2023