Adam Bodnar: Skarga nadzwyczajna dobra, jeśli uczciwie stosowana

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nadal krytycznie oceniam wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, jako zagrożenie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, ale konsekwentnie też widzę korzyści z istnienia takiego instrumentu dla rozwiązywania niektórych trudnych ludzkich spraw. Szkoda tylko, że psuje to prokurator generalny, wykorzystując skargę do celów politycznych – mówi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich.

24.04.2023

Pieniądze za niesłuszny pobyt w więzieniu opłacone upokorzeniem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jak wycenić pobyt w piekle? – pytają retorycznie niewinne osoby, które trafiły do więzienia. Otrzymują pieniądze za błąd wymiaru sprawiedliwości, ale kosztem ogromnego upokorzenia. Państwo polskie nie jest zbyt szybkie i skore do przyznawania zadośćuczynienia za oczywiście bezprawne pozbawianie wolności. A prokuratorzy twierdzą że zadośćuczynienie powinno być godną kompensatą, a nie bezpodstawnym wzbogaceniem.

22.04.2023

Czasem trudno ukarać myśliwego za złamanie prawa

Prawo karne

Sankcje za naruszanie przepisów dotyczących polowań są dwojakie: w razie popełnienia przestępstw - karne, a niezależnie od nich -dyscyplinarne. Myśliwi uważają, że mechanizmy chroniące przed patologiami funkcjonują całkiem nieźle, jednak reszta społeczeństwa ma małe możliwości, żeby się o tym przekonać.

22.04.2023

Postępowanie karne może być bardziej skuteczne wobec niesolidnego dłużnika

Prawo karne Spółki Małe i średnie firmy Finanse

Postępowanie karne może przynieść więcej korzyści pokrzywdzonemu wierzycielowi, aniżeli tylko wymierzenie kary nieuczciwemu dłużnikowi i satysfakcji z tym związanej. Uzyskanie takich korzyści nierzadko może być finansowo dla wierzyciela znacznie tańsze, aniżeli proces cywilny, a zdarza się, że i szybciej jest on w stanie uzyskać tytuł egzekucyjny - pisze Piotr Siekierski, radca prawny w RESIST Rezanko Sitek.

21.04.2023

SN: Jedna izba oddala kasację, druga uniewinnia autora wpisu o "k...e z tęczowych polityków"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uniewinniła internautę, który wpisał na Facebooku znane hasło: Polska dla Polaków, ale dodał, że „Żadna ku…a z tęczowych polityków tego nie zmieni!!” Sąd uznał, że aby wypowiedź publiczną potraktować jako mowę nienawiści, trzeba wykazać jej autorowi zamiar wzbudzania wrogości dla osób innych narodowości.

20.04.2023

Afera GetBack - prokuratura chce 10 lat więzienia dla pracowników Idea Banku

Prawo karne Finanse

Nowe informacje w sprawie afery GetBack - śledczy ze stołecznej prokuratury regionalnej domagają nawet 10 lat więzienia dla szeregowych pracowników szczecińskich oddziałów Idea Banku. Jeśli sąd przychyli się do ich wniosku, pośrednio potwierdzi, że oskarżeni powinni być świadomi nieprawidłowości, których nie dostrzegła Komisja Nadzoru Finansowego. Proces ruszył w środę.

19.04.2023

Podejrzany, oskarżony nie ukończył 18 lat, więc przepisy będą go mocniej chronić

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nastolatek, który jest oskarżony będzie mógł wnioskować o to, by na rozprawie był obecny jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą pozostaje, taką rolę będzie mogła też odgrywać osoba/pełnoletnia wskazana przez przewodniczącego. Takie wsparcie ma mieć też podejrzany, który nie ukończył 18 lat, w trakcie prowadzonych z nimi czynności - prezydent podpisał właśnie pakiet zmian w procedurze karnej i Kodeksie karnym.

19.04.2023

SN: Prokurator Parchimowicz uniewinniony, bo nie miał czasu nadać biegu sprawie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Siedem lat trwała sprawa przeciwko prokuratorowi Parchimowiczowi w sprawie kary porządkowej za nienadanie biegu sprawie. Okoliczności wskazują jednak, że nie ma tu winy prokuratora. Czas pracy prokuratora w 2016 roku nie pozwolił mu na zajęcie się sprawą. Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej dodał, że nie doszło do rażącego i oczywistego niedopełnienia obowiązków.

18.04.2023

Uczniowie ukarani przez sąd za przeklinanie i obrażanie nauczycielki

Prawo karne Szkoła i uczeń

Nadzór kuratora i obowiązek wykonywania prac społecznych po 10 i 20 godzin w terminie 3 miesięcy, to kara dla uczniów ze szkoły w Lisewie Malborskim (woj. pomorskie), którzy w trakcie lekcji obrażali nauczycielkę, a swoje zachowanie transmitowali na żywo w internecie. Wcześniej uczniowie zostali też ukarani przez wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.

18.04.2023

TSUE: Ryzyko zagrożenia zdrowia może wstrzymać europejski nakaz aresztowania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jeżeli przekazanie ciężko chorej osoby może wiązać się dla niej z ryzykiem nieludzkiego lub poniżającego traktowania, którego to ryzyka nie można w rozsądnym terminie wykluczyć, wykonujący nakaz aresztowania organ nie może go wykonać - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dodał jednak, że trzeba to sprawdzić i rozmawiać o innym terminie przekazania.

18.04.2023

Prof. Wiliński: Niesłuszne skazania skutkiem nadużywania uprawnień przez sąd lub prokuratora

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nadużywanie uprawnień procesowych przez prokuratorów i sędziów nie ma jednego wymiaru. Jednak analiza zjawiska jest konieczna, jeśli chcemy walczyć o rzetelny proces karny. Gdy dochodzi do niesłusznego skazania, to w tle zawsze jest nadużycie uprawnień. System ukształtowania prokuratury i sądów bardzo temu sprzyja, choćby system dyscyplinarny stworzony po to, żeby niepokornych eliminować.

17.04.2023

SN: Skazany wpadł w pułapkę terminów procesowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanemu nie doręczono odpisu wyroku. Nie wniósł on więc o uzasadnienie. A tylko strona, która złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, nabywa uprawnienie do złożenia kasacji w terminie 30 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i utrzymał w mocy zarządzenie o nieprzyjęciu kasacji.

14.04.2023

Sejmowe komisje za rozszerzeniem odpowiedzialności za obrazę uczuć religijnych

Prawo karne

Szykuje się kolejna zmiana w Kodeksie karnym, tym razem autorstwa Solidarnej Polski. Politycy chcą zapisać, że "kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy, podlega karze do dwóch lat pozbawienia wolności". Sejmowe komisje przekazały projekt do dalszych prac - drugie czytanie odbędzie się w maju.

13.04.2023

RPO: "Rejestr pedofilów" wymaga zmian

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości RODO

Dzieci sprawców przestępstw ujawnionych w publicznym tzw. „rejestrze pedofilów”, które obawiają się traumy i wykluczenia, gdy otoczenie odkryje, kim był ich rodzic, nie mogą one wystąpić o usunięcie jego danych z rejestru. Są w nim też zamieszczane dane sprawców skazanych przed wejściem w życie ustawy z 2016 r. o utworzeniu rejestru, co budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich.

13.04.2023

SN: Dyrektor domu kultury udostępniła WSW lokal konspiracyjny, dzisiaj ma kłopoty

Prawo karne Administracja publiczna

Dyrektor Powiatowego Domu Kultury udostępniała pokój konspiracyjny Wojskowej Służbie Wewnętrznej. W oświadczeniu lustracyjnym stwierdziła, że nie była współpracownikiem służb specjalnych PRL. Sąd Najwyższy uznał, że sądy dwóch instancji pomyliły się w ocenie dowodów i należy ponownie sprawę zbadać, zwłaszcza przedłużenie umowy lokalu, którego lustrowana była tylko dysponentem.

13.04.2023

Dr Gabriel-Węglowski: Polsce potrzebna prokuratura niezależna i profesjonalna

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Prokuratura niezależna od bieżącej polityki, a prokuratorzy autonomiczni w ramach prowadzonych postępowań i koncentrujący się tylko na śledztwach dotyczących najgroźniejszych przestępstw – mówi prokurator, dr Michał Gabriel-Węglowski, prezentując swój projekt reformy prokuratury. I wyraża nadzieję, że politycy zechcą o tym rozmawiać ponadpartyjnie, widząc w tym interes państwa.

13.04.2023

NSA: Nie można kierować wydziałem w policji z poważnymi zarzutami dyscyplinarnymi

Prawo karne Policja

Eksponowane stanowiska w strukturach policji nie mogą być zajmowane przez osoby, którym postawiono zarzuty dyscyplinarne. Funkcjonariusz, który przekroczył uprawnienia interweniując w sprawie zatrzymanego członka swojej rodziny, traci zaufanie przełożonych, a w konsekwencji stanowisko - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

11.04.2023

Amnesty International organizuje wsparcie dla skazanej za przekazanie pigułki poronnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Oskarżenie Justyny Wydrzyńskiej o przestępstwo jest próbą ukarania jej przez władze za słuszną działalność i pracę na rzecz dostępu do bezpiecznej aborcji. Zarzuty przeciwko niej powinny zostać natychmiast wycofane - stwierdza Amnesty International. Organizacja zbiera podpisy pod petycją: Stań w obronie Justyny wspierającej osoby potrzebujące aborcji!

03.04.2023

Dyrektor nie chce zastępować sądu - przepis o karaniu uczniów praktycznie martwy

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich daje dyrektorowi szkoły do ręki nowy środek oddziaływania wychowawczego - może kazać uczniowi, który dopuścił się czynu karalnego, naprawić wyrządzoną szkodę lub nałożyć na niego obowiązek, który pomoże mu "wrócić na właściwą drogę". Choć przepis obowiązuje od września, mało kto z niego korzysta, a drobne sprawy wciąż trafiają do sądów rodzinnych.

03.04.2023

Groźba powtórzenia procesów o przestępstwa skarbowe, bo w pandemii orzekał jeden sędzia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości PIT

W czasie pandemii Covid-19 Urzędy Skarbowe stawiały zarzuty karne podatnikom i trochę skracały sobie drogę. Przy zbiegu przestępstw podatkowych na podstawie kodeksu karnego skarbowego Urząd Skarbowy prowadził dochodzenie i kierował sprawę do sądu. A prawidłowo powinno być prowadzone śledztwo przez prokuraturę, która sporządza akt oskarżenia, dlatego, że w sądzie mogło się okazać, że czynności te trzeba powtórzyć.

03.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski