Areszt nie ostatecznością, a często środkiem pierwszego wyboru

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Tymczasowe aresztowanie jest nadużywane - stosuje się je także w sprawach błahych, często z powodów populistycznych. Traktowane jest również jako narzędzie do uzyskania zeznań lub jako represja. W dodatku bywa, że przedłuża się je w nieskończoność – czasem ratunkiem jest dopiero uniewinnienie. Zjawisko przeanalizowali adwokaci, którzy postulują zmiany w przepisach.

18.05.2023

SN: Immunitet uchronił prokuratora przed naciskami ze strony szefów

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Prokurator z Elbląga nie stanie przed sądem karnym za przestępstwo ujawnienia i wykorzystania informacji, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją. Przekazał on bowiem dokumenty prokuratorskie w celu prowadzenia postępowania cywilnego w swojej sprawie pracowniczej. SN orzekł, że przestępstwa nie ma. A prokurator zapewniał, że realizuje tylko słuszny obowiązek wynikający z regulaminu ministra sprawiedliwości.

18.05.2023

Wyjazd do innego miasta jak emigracja do Chin – dziurawy system ochrony dzieci wymaga zmian

Prawo karne Prawo rodzinne

Biurokracja, przeciążenie sędziów i kuratorów pracą, szwankująca komunikacja, ale też naciski na sędziów i przedmiotowe traktowanie dzieci – to proszenie się o kolejne tragedie dotyczące dzieci, jak ta, do której doszło niedawno w Częstochowie. Politycy mówią o konieczności podwyższenia kar, ale rząd zapowiada też inne zmiany. Te jednak – jak wskazują prawnicy – muszą mieć charakter kompleksowy.

17.05.2023

Najwięcej od pięciu lat wyroków śmierci na świecie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Liczba wykonanych wyroków śmierci była w 2022 r. najwyższa od 2017 r. – wynika z tegorocznego raportu Amnesty International o stosowaniu kary śmierci na świecie. Jako przykład jest podawane to, że 81 osób zostało straconych jednego dnia w Arabii Saudyjskiej. Autorzy raportu piszą, że powszechnie wiadomo o 20 krajach, które wykonywały wyroki kary śmierci, natomiast 6 krajów zniosło karę śmierci całkowicie lub częściowo.

16.05.2023

Strasburg: Pierwsze przesłuchanie podejrzanego bez adwokata dyskwalifikuje rzetelny proces

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Niezapewnienie podejrzanemu adwokata przy pierwszym przesłuchaniu przez policję, przesłuchanie podejrzanego znajdującego się pod wpływem alkoholu, a następnie wykorzystanie tak zgromadzonych dowodów w procesie karnym - stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku dotyczącym Polski.

16.05.2023

Role się odwracają - oskarżeni chcą karać sędziów. Z zemsty i z urazy

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Oskarżeni, a nawet skazani, nie mogąc udowodnić swojej niewinności, sięgają czasem po ekstremalne środki. Zdarza się coraz częściej, że wnoszą o uchylenie immunitetu sędziemu, aby postawić go przed sądem karnym za znieważenie i zniesławienie. A także, obok wniosku o wyłączenie sędziego, walczą za pomocą środków cywilnych, na przykład pozwu o naruszenie dóbr osobistych w trakcie wydawania wyroku.

13.05.2023

SN: Kierowca nie pójdzie do więzienia, choć wbrew zakazowi prowadził auto

Prawo karne

Izba Karna Sądu Najwyższego uniewinniła skazanego, gdyż sprawca złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów miał prawo do kłamstwa we własnej obronie. Zwłaszcza gdy obciąża zeznaniami osobę posiadającą prawo jazdy. Nie jest dobrze, gdy policja i prokuratura skłaniają sprawcę do składania fałszywych zeznań, dlatego że jeśli odmówi on odpowiedzi, to ciężar podejrzeń przesuwa się na niego - dodał sąd.

13.05.2023

Rejestr zdarzeń niepożądanych - na razie tylko jako wewnętrzny system szpitala

Prawo karne Zawody medyczne

Nowy projekt ustawy dotyczący jakości w ochronie zdrowia będzie zakładał monitorowanie zdarzeń niepożądanych ograniczone do wewnętrznego systemu, na przykład szpitala. Takie zapewnienia otrzymali ze strony przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia uczestnicy środowego Forum dla Bezpieczeństwa i Jakości Pacjenta, zorganizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską.

10.05.2023

SN: Uchylenie immunitetu prokuratorowi, który na szkoleniu częstował marihuaną

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Umyślne podanie poszkodowanej ciasteczek z marihuaną w czasie szkolenia zawodowego prokuratorów jest czynem o dużej szkodliwości społecznej – orzekła Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. I dlatego uchyliła immunitet prokuratorowi podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z ustawy o zwalczaniu narkomanii. To już drugi prokurator, wobec którego zastosowano sankcje. Jego kolega został zawieszony w czynnościach służbowych.

10.05.2023

WSA: Kierowca uniknie kary, bo przez przeoczenie policji doszło do zatarcia skazania

Prawo karne Samorząd terytorialny Transport

Do cofnięcia uprawnień nie jest wymagane skazanie za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Jednak zatarcie skazania stanowi przeszkodę dla cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Sąd uznał wobec tego, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem kodeksu postępowania administracyjnego.

09.05.2023

Niepotrzebna państwowa Komisja narusza prawa człowieka

Prawo karne Prawnicy

Każdy, kto krytykuje Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski może być przez nią oskarżony i ukarany. Senat na posiedzeniu plenarnym 10 maja br. będzie dyskutować na temat przyjęcia lub odrzucenia ustawy o tej państwowej komisji, która narusza nie tylko Konstytucję RP, ale również - Europejską Konwencję Praw Człowieka, a także prawo unijne.

08.05.2023

SN: Uniwersytet zapłaci za śmierć studentki, bo rektor musi dbać o bezpieczeństwo

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy stwierdził, że nie można wyłączyć ponoszenia przez uczelnię odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ewentualnych zaniedbań w realizowaniu kompetencji tego organu. System prawa przewiduje możliwość współodpowiedzialności wielu podmiotów za jedną szkodę, zarówno samorządu studenckiego, jak i rektora uczelni. Obowiązek dbania o to bezpieczeństwo należy do rektora - podkreślił SN.

04.05.2023

Przeciek na maturze - od unieważnienia egzaminu, po więzienie

Prawo karne Zarządzanie oświatą

W poprzednich latach na kilka godzin przed maturą w Google Trends wzrosła liczba wyszukiwań haseł, które potem pojawiały się na egzaminie, sprawy przecieków badała prokuratura - za udział w takim procederze mogą być surowe konsekwencje. W tym roku CKE wprowadziła nowe, elektroniczne zabezpieczenia, które mają pomóc w wykrywaniu ewentualnych nieprawidłowości.

02.05.2023

SN: Przepadek tytoniu nie mógł być orzeczony

Prawo karne Akcyza

Naruszenie polegało na orzeczeniu przepadku dowodów rzeczowych w postaci paczek tytoniu bez znaków akcyzy, które to dowody nie stanowiły dowodów rzeczowych w tej sprawie – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Dlatego że nie zostały wyłączone z postępowania. Sąd Rejonowy orzekł w kwestii, w której nie wolno mu było orzekać – dodał SN.

02.05.2023

Kary za propagowanie pedofilii coraz wyższe, a szwankuje ich nieuchronność

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Już wkrótce w życie mają wejść zmiany Kodeksu karnego podwyższające górną granicę kary za produkcje treści pornograficznych z przetworzonym wizerunkiem dzieci, propagowanie pedofilii oraz publiczne prezentowanie treści pedofilskich. Prawnicy podkreślają, że pedofilię trzeba skutecznie karać, ale - jak dodają - odstrasza nie surowość, a jej nieuchronność, z czym nadal są problemy.

29.04.2023

Zmiany w prawie karnym - mniej pozwów, więcej zawiadomień o przestępstwie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jedną z konsekwencji zmian dokonanych w ubiegłym roku w kodeksie karnym, jest wprowadzenie karalności uchylania się od wykonania środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki, orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

27.04.2023

Polityczna komisja do spraw wpływów rosyjskich będzie niekonstytucyjnym sądem specjalnym

Prawo karne Administracja publiczna

Dopiero pod koniec maja Senat zajmie się oceną prawną ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Nie ustaje jednak krytyka tej ustawy. Karę nazywa się środkiem zaradczym, rozstrzygnięcie o winie, które ma prawo wydać tylko sąd, jest decyzją, a komisja to sąd specjalny. Do tego dochodzi negacja zasady domniemania niewinności oraz prawa do obrony.

24.04.2023

Adam Bodnar: Skarga nadzwyczajna dobra, jeśli uczciwie stosowana

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Nadal krytycznie oceniam wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, jako zagrożenie dla systemu wymiaru sprawiedliwości, ale konsekwentnie też widzę korzyści z istnienia takiego instrumentu dla rozwiązywania niektórych trudnych ludzkich spraw. Szkoda tylko, że psuje to prokurator generalny, wykorzystując skargę do celów politycznych – mówi dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, były rzecznik praw obywatelskich.

24.04.2023

Pieniądze za niesłuszny pobyt w więzieniu opłacone upokorzeniem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jak wycenić pobyt w piekle? – pytają retorycznie niewinne osoby, które trafiły do więzienia. Otrzymują pieniądze za błąd wymiaru sprawiedliwości, ale kosztem ogromnego upokorzenia. Państwo polskie nie jest zbyt szybkie i skore do przyznawania zadośćuczynienia za oczywiście bezprawne pozbawianie wolności. A prokuratorzy twierdzą że zadośćuczynienie powinno być godną kompensatą, a nie bezpodstawnym wzbogaceniem.

22.04.2023

Czasem trudno ukarać myśliwego za złamanie prawa

Prawo karne

Sankcje za naruszanie przepisów dotyczących polowań są dwojakie: w razie popełnienia przestępstw - karne, a niezależnie od nich -dyscyplinarne. Myśliwi uważają, że mechanizmy chroniące przed patologiami funkcjonują całkiem nieźle, jednak reszta społeczeństwa ma małe możliwości, żeby się o tym przekonać.

22.04.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski