Dr Gabriel-Węglowski: Polsce potrzebna prokuratura niezależna i profesjonalna

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Prokuratura niezależna od bieżącej polityki, a prokuratorzy autonomiczni w ramach prowadzonych postępowań i koncentrujący się tylko na śledztwach dotyczących najgroźniejszych przestępstw – mówi prokurator, dr Michał Gabriel-Węglowski, prezentując swój projekt reformy prokuratury. I wyraża nadzieję, że politycy zechcą o tym rozmawiać ponadpartyjnie, widząc w tym interes państwa.

13.04.2023

NSA: Nie można kierować wydziałem w policji z poważnymi zarzutami dyscyplinarnymi

Prawo karne Policja

Eksponowane stanowiska w strukturach policji nie mogą być zajmowane przez osoby, którym postawiono zarzuty dyscyplinarne. Funkcjonariusz, który przekroczył uprawnienia interweniując w sprawie zatrzymanego członka swojej rodziny, traci zaufanie przełożonych, a w konsekwencji stanowisko - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

11.04.2023

Amnesty International organizuje wsparcie dla skazanej za przekazanie pigułki poronnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Oskarżenie Justyny Wydrzyńskiej o przestępstwo jest próbą ukarania jej przez władze za słuszną działalność i pracę na rzecz dostępu do bezpiecznej aborcji. Zarzuty przeciwko niej powinny zostać natychmiast wycofane - stwierdza Amnesty International. Organizacja zbiera podpisy pod petycją: Stań w obronie Justyny wspierającej osoby potrzebujące aborcji!

03.04.2023

Dyrektor nie chce zastępować sądu - przepis o karaniu uczniów praktycznie martwy

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich daje dyrektorowi szkoły do ręki nowy środek oddziaływania wychowawczego - może kazać uczniowi, który dopuścił się czynu karalnego, naprawić wyrządzoną szkodę lub nałożyć na niego obowiązek, który pomoże mu "wrócić na właściwą drogę". Choć przepis obowiązuje od września, mało kto z niego korzysta, a drobne sprawy wciąż trafiają do sądów rodzinnych.

03.04.2023

Groźba powtórzenia procesów o przestępstwa skarbowe, bo w pandemii orzekał jeden sędzia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości PIT

W czasie pandemii Covid-19 Urzędy Skarbowe stawiały zarzuty karne podatnikom i trochę skracały sobie drogę. Przy zbiegu przestępstw podatkowych na podstawie kodeksu karnego skarbowego Urząd Skarbowy prowadził dochodzenie i kierował sprawę do sądu. A prawidłowo powinno być prowadzone śledztwo przez prokuraturę, która sporządza akt oskarżenia, dlatego, że w sądzie mogło się okazać, że czynności te trzeba powtórzyć.

03.04.2023

Cztery miesiące więzienia za bicie psa siekierą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony spowodował dotkliwe cierpienia psa, bił go siekierą, spowodował rany głowy, łap, wyciągnął pod las i porzucił. Znęcanie się nad psem nastąpiło bez żadnych przyczyn. To nieracjonalne zachowanie pod wpływem alkoholu, którego nawet sprawca nie pamiętał, było dodatkowo obciążające. Sąd ukarał mężczyznę karą czterech miesięcy pozbawienia wolności, nawiązką i przepadkiem zwierzęcia.

01.04.2023

Sędzia SN Andrzej Tomczyk rzecznikiem dyscyplinarnym na kolejną kadencję

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolegium Sądu Najwyższego ponownie wybrało Andrzeja Tomczyka, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego na Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego SN sędzia Tomczyk pełni od 2019 r., powołany przez Kolegium SN kierowane przez poprzednią Pierwszą Prezes Małgorzatę Gersdorf. Czteroletnia kadencja rzecznika dyscyplinarnego ułynęła 8 stycznia br.

31.03.2023

SN: Trzy lata zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez lekarza

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Każde zachowanie lekarza podważające zaufanie do wykonywanego zawodu podlega ocenie etycznej, nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, ale także sprawowanie funkcji kierowniczej – orzekł Sąd Najwyższy. I zgodził się z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, że obwiniony uchybił przede wszystkim godności lekarza, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, żądając nieuprawnionego wynagrodzenia za wykonanie zabiegu.

30.03.2023

SN: Nie można łamać zakazu samooskarżania, świadek ma prawo kłamać

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Karanie świadka za zeznanie nieprawdy z obawy przed grożącymi mu zarzutami jest niezgodne ze standardami prawa do obrony, wynikającymi z Konstytucji oraz prawa międzynarodowego i europejskiego – uznał Sąd Najwyższy za Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Dlatego Sądu Najwyższy uchylił dwa wyroki skazujące za fałszywe zeznania osoby, która wcześniej była przesłuchiwana jako świadek i uniewinnił skazanego.

29.03.2023

Stalking - nadal nie jest łatwy do udowodnienia, ważne by nękanie było uporczywe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Choć stalking w Kodeksie karnym jest relatywnie "nowym" przestępstwem, to jednak dotyczy starego jak świat problemu: nękania innych osób. By jednak sprawcę można było pociągnąć do odpowiedzialności, trzeba mu udowodnić, że jego działanie obiektywnie stało się dla pokrzywdzonego prawdziwym utrapieniem, wywoływało u niego dyskomfort, lęk, poczucie osaczenia. Grożąca kara to od 6 miesięcy do 8 lat.

29.03.2023

SN: Możliwe wznowienie postępowania po oddaleniu kasacji oraz zadanie pytania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenie o oddaleniu kasacji nie jest prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. Nie jest prawidłowy ten kierunek interpretacji, który sprowadza się do ograniczenia dopuszczalności zadania pytania prawnego wyłącznie do wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą orzeczenia zaskarżonego rozpoznawaną przez Sąd Najwyższy kasacją lub innym środkiem odwoławczym.

28.03.2023

Dane w Rejestrze Korzyści zostaną 6 lat po zakończeniu funkcji

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance

Dane do Rejestru Korzyści będą wprowadzane niezwłocznie po zgłoszeniu, a nie raz do roku. I udostępniane także w okresie 6 lat po zakończeniu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Zdaniem ekspertów, choć zmiany to dobry krok, ale mają charakter pudrowania problemu. Rejestr wymaga gruntowej przebudowy, aby ujmował „szarą strefę” w polityce i administracji.

27.03.2023

Atak na robota - policjanta karany, ale symulowanie z nim seksu - nie

Prawo karne Nowe technologie

Już obecnie służby w wielu miejscach na świecie eksperymentują z robotami o cechach ludzkich lub zwierzęcych. Tak było np. w Nowym Jorku. Atak na takie roboty może być traktowany jako atak na policję, a pośrednio także na państwo i istnieją argumenty, żeby roboty policyjne, podczas wykonywania swoich czynności, podlegały prawnej ochronie. Ale symulacja gwałtu na robocie-lalce nie jest uznana za czyn zabroniony, choć moralnie dwuznaczny.

25.03.2023

Za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tys. zł

Prawo karne Środowisko

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tys. zł. Od początku roku doszło do prawie 1,6 tys. pożarów traw, straty przekroczyły 1,3 mln zł, podczas jednego z takich pożarów zginął mężczyzna.

18.03.2023

SN: Recydywista może odbywać karę w dozorze elektronicznym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie za przestępstwa w zorganizowanej grupie przestępczej i czynienie z przestępstw źródła dochodu nie stanowi negatywnej przesłanki do udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku i sześciu miesięcy w systemie dozoru elektronicznego - taką uchwałę podjąl Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

18.03.2023

Niepoczytalność przed karą może uchronić, ale są ograniczenia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie popełnia przestępstwa ten, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Może też być tzw. niepoczytalność ograniczona - sprawca popełnia przestępstwo, ale można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

18.03.2023

Prezydent Rosji ścigany za zbrodnie wojenne

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

17.03.2023

Zabójca Pawła Adamowicza skazany na dożywocie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Stefan Wilmont został skazany na dożywocie za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Popełnił zbrodnię bez precedensu w historii Polski - uzasadniała wyrok przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Kaczmarek. Sąd zdecydował o ujawnieniu danych i wizerunku Stefana Wilmonta m.in. z uwagi na publiczny charakter zbrodni i zainteresowanie opinii publicznej sprawą. Domagał się tego też Stefan Wilmont.

16.03.2023

SN: Prokurator bez immunitetu, bo zeznał, że miał pozwolenie na kserowanie księgi

Prawo karne

Prokurator oskarżony o składanie fałszywych zeznań przed sądem w procesie o zniesławienie stanie przed sądem karnym. Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła mu immunitet na wniosek prokuratury. Problem w tym, że tylko jeden świadek może potwierdzić, że zeznania były fałszywe, jednak SN nie miał wątpliwości, że ten świadek jest wiarygodny.

16.03.2023

Sąd nie zezwolił na opuszczenie aresztu przez sekretarza stolicy

Prawo karne Samorząd terytorialny

Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił 15 marca br. zażalenia obrońcy Włodzimierza K., sekretarza m.st. Warszawy, byłego ministra Skarbu Państwa. Utrzymał w mocy zastosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Do zatrzymania doszło 27 lutego br. Sekretarz miasta usłyszał zarzuty korupcyjne i na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany.

15.03.2023