Prof. Wiliński: Niesłuszne skazania skutkiem nadużywania uprawnień przez sąd lub prokuratora

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nadużywanie uprawnień procesowych przez prokuratorów i sędziów nie ma jednego wymiaru. Jednak analiza zjawiska jest konieczna, jeśli chcemy walczyć o rzetelny proces karny. Gdy dochodzi do niesłusznego skazania, to w tle zawsze jest nadużycie uprawnień. System ukształtowania prokuratury i sądów bardzo temu sprzyja, choćby system dyscyplinarny stworzony po to, żeby niepokornych eliminować.

17.04.2023

SN: Skazany wpadł w pułapkę terminów procesowych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanemu nie doręczono odpisu wyroku. Nie wniósł on więc o uzasadnienie. A tylko strona, która złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, nabywa uprawnienie do złożenia kasacji w terminie 30 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem – stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej i utrzymał w mocy zarządzenie o nieprzyjęciu kasacji.

14.04.2023

Sejmowe komisje za rozszerzeniem odpowiedzialności za obrazę uczuć religijnych

Prawo karne

Szykuje się kolejna zmiana w Kodeksie karnym, tym razem autorstwa Solidarnej Polski. Politycy chcą zapisać, że "kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmaty i obrzędy, podlega karze do dwóch lat pozbawienia wolności". Sejmowe komisje przekazały projekt do dalszych prac - drugie czytanie odbędzie się w maju.

13.04.2023

RPO: "Rejestr pedofilów" wymaga zmian

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości RODO

Dzieci sprawców przestępstw ujawnionych w publicznym tzw. „rejestrze pedofilów”, które obawiają się traumy i wykluczenia, gdy otoczenie odkryje, kim był ich rodzic, nie mogą one wystąpić o usunięcie jego danych z rejestru. Są w nim też zamieszczane dane sprawców skazanych przed wejściem w życie ustawy z 2016 r. o utworzeniu rejestru, co budzi wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich.

13.04.2023

SN: Dyrektor domu kultury udostępniła WSW lokal konspiracyjny, dzisiaj ma kłopoty

Prawo karne Administracja publiczna

Dyrektor Powiatowego Domu Kultury udostępniała pokój konspiracyjny Wojskowej Służbie Wewnętrznej. W oświadczeniu lustracyjnym stwierdziła, że nie była współpracownikiem służb specjalnych PRL. Sąd Najwyższy uznał, że sądy dwóch instancji pomyliły się w ocenie dowodów i należy ponownie sprawę zbadać, zwłaszcza przedłużenie umowy lokalu, którego lustrowana była tylko dysponentem.

13.04.2023

Dr Gabriel-Węglowski: Polsce potrzebna prokuratura niezależna i profesjonalna

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Prokuratura niezależna od bieżącej polityki, a prokuratorzy autonomiczni w ramach prowadzonych postępowań i koncentrujący się tylko na śledztwach dotyczących najgroźniejszych przestępstw – mówi prokurator, dr Michał Gabriel-Węglowski, prezentując swój projekt reformy prokuratury. I wyraża nadzieję, że politycy zechcą o tym rozmawiać ponadpartyjnie, widząc w tym interes państwa.

13.04.2023

NSA: Nie można kierować wydziałem w policji z poważnymi zarzutami dyscyplinarnymi

Prawo karne Policja

Eksponowane stanowiska w strukturach policji nie mogą być zajmowane przez osoby, którym postawiono zarzuty dyscyplinarne. Funkcjonariusz, który przekroczył uprawnienia interweniując w sprawie zatrzymanego członka swojej rodziny, traci zaufanie przełożonych, a w konsekwencji stanowisko - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

11.04.2023

Amnesty International organizuje wsparcie dla skazanej za przekazanie pigułki poronnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Oskarżenie Justyny Wydrzyńskiej o przestępstwo jest próbą ukarania jej przez władze za słuszną działalność i pracę na rzecz dostępu do bezpiecznej aborcji. Zarzuty przeciwko niej powinny zostać natychmiast wycofane - stwierdza Amnesty International. Organizacja zbiera podpisy pod petycją: Stań w obronie Justyny wspierającej osoby potrzebujące aborcji!

03.04.2023

Dyrektor nie chce zastępować sądu - przepis o karaniu uczniów praktycznie martwy

Prawo karne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich daje dyrektorowi szkoły do ręki nowy środek oddziaływania wychowawczego - może kazać uczniowi, który dopuścił się czynu karalnego, naprawić wyrządzoną szkodę lub nałożyć na niego obowiązek, który pomoże mu "wrócić na właściwą drogę". Choć przepis obowiązuje od września, mało kto z niego korzysta, a drobne sprawy wciąż trafiają do sądów rodzinnych.

03.04.2023

Groźba powtórzenia procesów o przestępstwa skarbowe, bo w pandemii orzekał jeden sędzia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości PIT

W czasie pandemii Covid-19 Urzędy Skarbowe stawiały zarzuty karne podatnikom i trochę skracały sobie drogę. Przy zbiegu przestępstw podatkowych na podstawie kodeksu karnego skarbowego Urząd Skarbowy prowadził dochodzenie i kierował sprawę do sądu. A prawidłowo powinno być prowadzone śledztwo przez prokuraturę, która sporządza akt oskarżenia, dlatego, że w sądzie mogło się okazać, że czynności te trzeba powtórzyć.

03.04.2023

Cztery miesiące więzienia za bicie psa siekierą

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony spowodował dotkliwe cierpienia psa, bił go siekierą, spowodował rany głowy, łap, wyciągnął pod las i porzucił. Znęcanie się nad psem nastąpiło bez żadnych przyczyn. To nieracjonalne zachowanie pod wpływem alkoholu, którego nawet sprawca nie pamiętał, było dodatkowo obciążające. Sąd ukarał mężczyznę karą czterech miesięcy pozbawienia wolności, nawiązką i przepadkiem zwierzęcia.

01.04.2023

Sędzia SN Andrzej Tomczyk rzecznikiem dyscyplinarnym na kolejną kadencję

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kolegium Sądu Najwyższego ponownie wybrało Andrzeja Tomczyka, sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego na Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego SN sędzia Tomczyk pełni od 2019 r., powołany przez Kolegium SN kierowane przez poprzednią Pierwszą Prezes Małgorzatę Gersdorf. Czteroletnia kadencja rzecznika dyscyplinarnego ułynęła 8 stycznia br.

31.03.2023

SN: Trzy lata zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych przez lekarza

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Każde zachowanie lekarza podważające zaufanie do wykonywanego zawodu podlega ocenie etycznej, nie tylko udzielanie świadczeń medycznych, ale także sprawowanie funkcji kierowniczej – orzekł Sąd Najwyższy. I zgodził się z rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, że obwiniony uchybił przede wszystkim godności lekarza, jako osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, żądając nieuprawnionego wynagrodzenia za wykonanie zabiegu.

30.03.2023

SN: Nie można łamać zakazu samooskarżania, świadek ma prawo kłamać

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Karanie świadka za zeznanie nieprawdy z obawy przed grożącymi mu zarzutami jest niezgodne ze standardami prawa do obrony, wynikającymi z Konstytucji oraz prawa międzynarodowego i europejskiego – uznał Sąd Najwyższy za Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Dlatego Sądu Najwyższy uchylił dwa wyroki skazujące za fałszywe zeznania osoby, która wcześniej była przesłuchiwana jako świadek i uniewinnił skazanego.

29.03.2023

Stalking - nadal nie jest łatwy do udowodnienia, ważne by nękanie było uporczywe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Choć stalking w Kodeksie karnym jest relatywnie "nowym" przestępstwem, to jednak dotyczy starego jak świat problemu: nękania innych osób. By jednak sprawcę można było pociągnąć do odpowiedzialności, trzeba mu udowodnić, że jego działanie obiektywnie stało się dla pokrzywdzonego prawdziwym utrapieniem, wywoływało u niego dyskomfort, lęk, poczucie osaczenia. Grożąca kara to od 6 miesięcy do 8 lat.

29.03.2023

SN: Możliwe wznowienie postępowania po oddaleniu kasacji oraz zadanie pytania

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Orzeczenie o oddaleniu kasacji nie jest prawomocnym orzeczeniem kończącym postępowanie sądowe - orzekła Izba Karna Sądu Najwyższego. Nie jest prawidłowy ten kierunek interpretacji, który sprowadza się do ograniczenia dopuszczalności zadania pytania prawnego wyłącznie do wątpliwości co do wykładni przepisów prawa będących podstawą orzeczenia zaskarżonego rozpoznawaną przez Sąd Najwyższy kasacją lub innym środkiem odwoławczym.

28.03.2023

Dane w Rejestrze Korzyści zostaną 6 lat po zakończeniu funkcji

Prawo karne Samorząd terytorialny Administracja publiczna Compliance

Dane do Rejestru Korzyści będą wprowadzane niezwłocznie po zgłoszeniu, a nie raz do roku. I udostępniane także w okresie 6 lat po zakończeniu zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji. Zdaniem ekspertów, choć zmiany to dobry krok, ale mają charakter pudrowania problemu. Rejestr wymaga gruntowej przebudowy, aby ujmował „szarą strefę” w polityce i administracji.

27.03.2023

Atak na robota - policjanta karany, ale symulowanie z nim seksu - nie

Prawo karne Nowe technologie

Już obecnie służby w wielu miejscach na świecie eksperymentują z robotami o cechach ludzkich lub zwierzęcych. Tak było np. w Nowym Jorku. Atak na takie roboty może być traktowany jako atak na policję, a pośrednio także na państwo i istnieją argumenty, żeby roboty policyjne, podczas wykonywania swoich czynności, podlegały prawnej ochronie. Ale symulacja gwałtu na robocie-lalce nie jest uznana za czyn zabroniony, choć moralnie dwuznaczny.

25.03.2023

Za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tys. zł

Prawo karne Środowisko

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 tys. zł. Od początku roku doszło do prawie 1,6 tys. pożarów traw, straty przekroczyły 1,3 mln zł, podczas jednego z takich pożarów zginął mężczyzna.

18.03.2023

SN: Recydywista może odbywać karę w dozorze elektronicznym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie za przestępstwa w zorganizowanej grupie przestępczej i czynienie z przestępstw źródła dochodu nie stanowi negatywnej przesłanki do udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku i sześciu miesięcy w systemie dozoru elektronicznego - taką uchwałę podjąl Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

18.03.2023